Albert-Einstein

Tegenwoordig is het vrij eenvoudig te worden meegesleept in het doordringende gevoel van urgentie en angst, of het nu gaat om politiek, overheid en verkiezingen, of rond klimaatverandering, mensenrechten, of een crisis op het werk, of een familie- of persoonlijke uitdaging. Gevangen raken in die gevoelens van urgentie en angst en proberen een rationele oplossing te bedenken is vermoeiend. Ik spreek uit ervaring.

Je focus verleggen van angst naar liefde, van hoofd naar hart, en je liefde als een doek op de tafel spreiden, kan echter wat ademruimte creëren. Het maakt het gemakkelijker om aandacht te schenken aan wat de situatie je probeert te laten zien en waar het je om vraagt.

Op zijn minst kan deze oefening centreren en kalmeren. Naarmate je er beter in wordt, kan deze verschuiving van aandacht levengevend worden. De sleutel: het begint niet in het hoofd of het hart. Het begint in de buik.

Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe verschuif je de aandacht?

 

De drie intelligenties

In Transformational Presence luisteren we naar de drie intelligenties in ons lichaam: buik, hoofd, en hart. Elk van hen vertegenwoordigt een andere stem van ons aangeboren begrip. Door deze stemmen met elkaar te laten praten, kunnen we ontdekken hoe we door ons lichaam kunnen luisteren, voelen en gewaarworden. Dat opent de deur voor de verschuiving van angst naar liefde, van hoofd naar hart.

Eerst volgt een kort overzicht van de drie intelligenties. Daarna zullen we, met behulp van deze intelligenties, een eenvoudige oefening in vijf stappen doorlopen om je te helpen elke situatie door de ogen van liefde te zien.

De hoofdintelligentie

De primaire taak van de hoofdintelligentie is om ervoor te zorgen dat we veilig zijn. Daarom analyseert, organiseert en bedenkt het strategieën. De hoofdintelligentie bekijkt alles vanuit het perspectief van ervaringen uit het verleden en toekomstige resultaten. Het is gemakkelijker voor het hoofd om in het verleden en de toekomst te leven dan om volledig in het hier en nu aanwezig te zijn. Het hoofd scant ons verleden voortdurend op context - een manier om te begrijpen wat er nu gebeurt op basis van eerdere kennis of ervaring - en scant de toekomst om mogelijke resultaten te vinden en te analyseren.

Om dat te doen, neigt de hoofdintelligentie om alles en iedereen in categorieën te scheiden voor snelle en gemakkelijke identificatie en analyse. Wanneer aan zichzelf overgelaten, zonder de inbreng van buik en hart, ziet de hoofdintelligentie de wereld alsof alles gescheiden is van al het andere. Het voelt zich het veiligst wanneer alles perfect in zijn eigen doos past - wanneer alles goed georganiseerd en onder controle is. Het hoofd laat liever niets aan het toeval over.

In westerse culturen is de hoofdintelligentie meestal het hoogst ontwikkeld en wordt het meest beloond. En omdat onze eerste zorg ons welzijn en onze veiligheid is, is het onze natuurlijke neiging om ons in het 'hoofdkantoor' terug te trekken wanneer we ons op enige manier bedreigd voelen om erachter te komen wat we moeten doen.

 

De buikintelligentie

Terwijl het hoofd voornamelijk in het verleden en de toekomst woont, leeft de buik volledig in dit huidige moment. En hoewel het hoofd veel woorden en uitgebreide verhalen heeft over wat het denkt dat er gebeurt, heeft de buik meestal maar een paar woorden.

De buik draait helemaal om onderbuikgevoelens en emoties - wat er hier en op dit moment in ons omgaat. De reactie van de buik op wat er gebeurt is primair, terwijl de reactie van het hoofd analytischer is. Soms zijn de gevoelens en emoties in de buik helder, ondersteunend of zelfversterkend; op andere momenten zijn ze verwarrend en creëren ze twijfel, vrees of angst.

Wanneer we naar een diepere laag bewegen, onder onze onderbuikgevoelens en emoties, ontdekken we vaak ons ​​fundamentele intuïtieve begrip van wat er echt aan de hand is. We vinden ons intuïtieve gevoel over wat er nu mogelijk is en wat niet.

De buik spreekt ons constant aan. We moeten er echter wel contact mee hebben om het te horen. Wanneer we verbonden en betrokken blijven bij deze krachtige intelligentie, zijn we veel meer in contact, niet alleen met onze onderbuikgevoelens en emoties; we kunnen profiteren van de diepere intuïtieve begeleiding die eronder schuilgaat.

Omdat de buikintelligentie meer primair van aard is, heeft het de grootste kracht om snel ons perspectief en bewustzijn in ons hele systeem te verschuiven, waardoor we meer duidelijkheid en begrip krijgen over hoe we in elke situatie moeten handelen. Vandaar de woorden in de titel van dit artikel: 'Transformatie begint in de buik'.

 

De hartintelligentie

De hartintelligentie verbindt ons met een groter bewustzijn, een grotere waarheid en een grotere wijsheid. Het hartintelligentiecentrum, gelegen in het midden van de borst, in tegenstelling tot het hartorgaan, heeft een enorme capaciteit om ver in het energieveld te reiken van wat er gebeurt om informatie te verzamelen. Het integreert die informatie vervolgens in ons hele wezen.

De hartintelligentie heeft toegang tot een veel groter informatieveld dan het veld waartoe alleen de hoofdintelligentie toegang heeft. Daarom toont het ons een veel groter beeld en vaak een meer gelaagd begrip van wat er gebeurt.

Wanneer de drie intelligenties goed samenwerken, reageert de buik onmiddellijk met onderbuikgevoelens en emoties op de informatie die het hart verzamelt. Tegelijkertijd begint het hoofd die informatie te ordenen en te categoriseren.


Het hoofd sorteert, de buik voelt, het hart verbindt

Samengevat scheidt, analyseert en categoriseert het hoofd. De buik brengt ons in contact met onze onderbuikgevoelens en emoties. Het hart reikt ver in het energieveld van de situatie, verbindt de puntjes en helpt ons te begrijpen wat er gebeurt in een grotere context.

Wanneer we angst of een dringende behoefte voelen om te handelen, is onze natuurlijke reactie vaak om meteen naar het hoofd te gaan om erachter te komen wat we moeten doen. We zoeken naar een manier om alles goed te maken, om een oplossing te vinden, of om een uitweg te vinden uit wat er gebeurt. Helaas leidt deze aanpak meestal tot meer stress en angst dan tot effectieve handelingen.

Een eenvoudige benadering in vijf stappen met behulp van de Drie Intelligenties kan je echter helpen om in slechts enkele ogenblikken van angst naar liefde te veranderen, van hoofd naar hart. Het kan een manier van leven worden. Hoe meer je oefent, hoe gemakkelijker het zal zijn ernaar te handelen wanneer de situatie erom vraagt. 

 

Een eenvoudige benadering van de 3 Intelligenties in 5 stappen:

Stap 1 - Wanneer het gevoel van urgentie opkomt, pauzeer en haal adem. Ga door met nog een paar keer diep ademhalen naar de onderkant van je lichaam. Zet indien mogelijk letterlijk een stap achteruit.

Geef jezelf een beetje afstand van wat er gebeurt - neem wat ademruimte. Het is ideaal als je een andere kamer kan binnenstappen of een wandeling kan maken. Maar als we in de hitte van het moment zijn, is dat niet altijd mogelijk. Zelfs één of twee stappen terug nemen terwijl je een paar keer diep ademhaalt, kan dan een verschil maken.

Ademen en een stapje terug doen geeft je de ruimte om te luisteren, te voelen en gewaarworden. Het geeft je de ruimte om van 'reageren op wat er gebeurt' te bewegen naar (authentiek) handelen - het geeft de ruimte om te stoppen met praten over de situatie en de situatie tot jou te laten spreken. Het geeft je ook tijd en ruimte om terug te keren naar je eigen centrum in plaats van meegesleurd te worden door de storm van wat er gebeurt. Het brengt je terug in je lichaam (buik en hart) waar je daadwerkelijk toegang hebt tot een groter informatieveld en je intuïtieve zintuigen.

Stap 2 — Plaats je handen op je onderbuik onder je navel en adem dit deel van je lichaam in. Merk op welke emoties hier zijn. Welke woorden beschrijven het beste de gevoelens en emoties in je buik? (Als je het een uitdaging vindt om je hoofd even te verlaten en je op je buik te concentreren, buig je dan voorover alsof je je tenen gaat aanraken. Adem in de bodem van je lichaam. Concentreer je aandacht hier. Keer daarna langzaam terug naar een rechtopstaande positie terwijl je je focus blijft houden op diep in je buik ademen. Denk eraan dat dit een oefening is. Het kan een paar dagen oefenen duren voordat je je focus in je buik kunt houden.)

Stap 3 - Terwijl je in je buik ademt, als het gevoel kalm is, blijf dan in die kalmte ademen en laat het je helpen meer gecentreerd en geaard te worden.

Als je daarentegen angst, verwarring of emotioneel ongemak voelt, is het OK. Haal nog een keer adem en beweeg dieper onder dat wat je voelt. Wat zit eronder? Waar gaat dit gevoel eigenlijk écht over?

Haal vervolgens nog een keer adem en beweeg je naar nog diepere lagen. Wat is daar? Wat ontdek je nog meer?

Op het meest fundamentele niveau zijn er slechts twee emoties: liefde en het tegenovergestelde ervan - veel mensen beschouwen die als angst. Als je in de diepere lagen liefde vindt, adem die liefde dan in. Versterk het. Draai de knop omhoog. Aard jezelf in de liefde.

Als je beneden angst vindt, is het OK. Je hoeft er niet vanaf te komen. Wikkel het gewoon in liefde en laat het zijn.

Maak je geen zorgen over hoe je dat doet. Vertrouw erop dat een deel van jou precies weet hoe. Omhels de angst met liefde. Adem in liefde. Overgiet het met liefde. Kies liefde, steeds weer opnieuw. Blijf liefde kiezen totdat je voelt dat liefde de grond is waarop je staat.

Stap 4 - Blijf gegrond in liefde en leg je handen op je hart energiecentrum. Nogmaals, dit is niet echt boven het hartorgaan, maar eerder in het midden van je borst. Masseer zachtjes het midden van je borst terwijl je in je hart ademt. Laat de liefde uit je buik door je heen stromen en via je hartcentrum de wereld in. Stel je voor dat je je liefde als een doek op de tafel van de situatie spreidt. Stel je voor dat je de wereld opnieuw liefhebt door de situatie door de ogen van liefde te bezien.

Je hoeft niet te houden van wat er gebeurt. Kijk maar eens wat er gebeurt door de ogen van liefde.

Merk op hoe je perspectief verschuift. Merk op welk nieuw bewustzijn zich opent wanneer je kijkt naar wat er gebeurt door de ogen van liefde. Let op welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan. En merk vooral op wat er in je gebeurt.

Stap 5 - Laat de situatie tegen je praten als je door de ogen van liefde naar de situatie kijkt. Luister, voel en word gewaar. Laat de situatie je tonen of je vertellen wat een volgende stap is.

Dat is alles wat je nu moet weten - slechts één volgende stap. Als je dan die stap zet en blijft luisteren, voelen en gewaarworden, wordt je daarna de volgende stap getoond. De gevoelens van vrees of angst zullen waarschijnlijk beginnen te verzachten, en er zal duidelijkheid ontstaan over wat jij bent.

 

Tot slot

Wanneer je vrees, angst, verwarring of urgentie tegenkomt, pauzeer en adem dan. Neem een stap achteruit en observeer, luister, voel en word gewaar. Vraag de situatie wat er belangrijk is om nu op te letten.Gebruik dit eenvoudige proces in vijf stappen met de Drie Intelligenties om volledig aanwezig te worden bij wat er in je hele wezen gebeurt. Elke keer wanneer je op deze wijze handelt, kan je elke situatie met meer duidelijkheid tegemoet treden en gemakkelijker je volgende stap vinden.

 

Uitreksel uit artikel: From Fear to Love, Head to Heart, Start in the Belly!
Geschreven door: Alan Seale, Transformational Presence

 


Boeken

 

Verwante artikelen