Albert-Einstein

Het belichamen van je natuur, geeft je wijsheid een plek om te landen. Het geeft je wijsheid een tempel om in te aanbidden. Het geeft je leven in al zijn verschijningsvormen bedding. Het geeft je de moed, liefde en overgave om te vertrouwen op de danser en de dans te zijn. Door aanwezig te zijn in je lichaam en hier op aarde (in het nu te zijn) word je een kanaal voor kosmische energie om vrij door je heen te stromen. Door elke cel van je lichaam te vullen met je aanwezigheid ontwaakt de creatieve geest, het zijnsgerichte veld, de innerlijke healer. Zij die Weet.

“We zijn vertraagd geluid en lichtgolven, een wandelende bundel van frequenties afgestemd op de kosmos. Wij zijn zielen gekleed in heilige biochemische gewaden en onze lichamen zijn de instrumenten waardoor onze zielen hun muziek spelen. " ~ Albert Einstein

Wanneer je spirituele ideeën vaag en abstract blijven, zijn ze ongegrond en losgekoppeld van je lichaam. Hoe dieper je verbonden bent met je lichaam, hoe meer creatieve energie er door je heen kan stromen. Dan kan wat eerst een idee (Spirit) was daadwerkelijk tot (Mater) leven komen in projecten, kunst, werk, relaties, kinderen, … 

Dit betekend overigens niet dat alles dan 'als vanzelf gaat' en 'deuren zich magisch openen'. Het vraagt je bewustzijn, vol-ledige aandacht, fouten durven maken en er lering uit trekken, moedig doorgaan, blijven vertrouwen, en je beste best geven om het tot wasdom en bloei te brengen. En ook los durven laten (vrijgeven) als het niet (meer) in lijn is met wie je geroepen bent te zijn.

De dans van geven & ontvangen

Door diepe verbondenheid met jezelf te ervaren kan je beter ontvangen wat zich in het nu openbaart. Aanwezigheid in het bekken brengt bedding. Geluksmomenten kan je vollediger genieten en momenten van lijden kan je vollediger doorleven. Aspecten van het zelf worden niet zo zeer ontkend of onderdrukt maar eerder toegelaten, onderzocht, doorvoeld en weer vrijgegeven. Er ontstaat een voedende energie-uitwisseling in geven en ontvangen. En tussen gevers en ontvangers is meer vrijheid, harmonie en gelijkwaardigheid.

De dans van geven & nemen

Door gescheidenheid van jezelf te ervaren ben je eerder geneigd om ruis en afleiding in je leven te creëren. Wanneer je energie helemaal teruggetrokken is uit je lichaam (in je hoofd) kan je overgevoelig reageren op aanraking en intimiteit. Wat je denkt en voelt, zegt en doet lopen eerder uit de pas. Er is meer behoefte aan controle, scheppen van verwachtingen, ontkennen of verdoven van behoeftes. Er ontstaat een energie slurpende uitwisseling in geven en nemen. En tussen gevers en nemers is meer afhankelijkheid, overgevoeligheid en ongelijkwaardigheid.

“Een vrouw die haar intimiteit met de aarde heeft ontdekt en eert door het ontwikkelen van een relatie met de natuur of door de kracht in haar eigen lichaam, draagt een wijsheid van oneindig mysterie en potentieel in zich. Ze beweegt door het leven met één voet in een vreemde oceaan, één op het vaste land van haar gewone bestaan. Dit is niet alleen een idee, maar een manier van leven.

Mystici, kunstenaars en moeders van jonge kinderen weten dat ze half kunnen worden geabsorbeerd door onbenoembare creatieve krachten terwijl ze nog steeds aandacht hebben voor hun belichaamde realiteit, in staat om van moment tot moment uit die diepere krachten te putten om het leven rondom hen te creëren en te voeden."  ~ Body of Wisdom, Hilary Hart

Het geschenk

Het is een groot geschenk aan jezelf om de taal van je lichaam te verstaan. Het verdiept en verrijkt je zelfkennis, gevoelswerelden en intuïtie. Je kan eigen grenzen beter voelen en aangeven. En grenzen van anderen beter voelen en respecteren. Je raakt niet meer zo overspoeld of opgeslokt door emoties maar herkent het als de golf die opkomt en terugvloeit in de oceaan. Het wordt makkelijker om op je eigen wijsheid te vertrouwen.

Lichaamsbewustwording is een belangrijke brug naar verbinding met de natuur, jezelf en anderen. Alles is energie, alles vibreert. Alles in het universum en op aarde heeft een eigen frequentie, vibratie, een eigen toon. Eens je je eigen toon hebt gevonden is de spiralende dans van balans begonnen en vraagt van je om het innerlijk evenwicht te bewa(r)(k)en, eren en voeden.

Beweging, dans, zang, meditatie, gebed, klank en ritme zijn sleutels om je af te stemmen op je eigen toon. Onze Oermoeders en Oervaders waren zich al bewust van deze helende krachten.

 

"Als we wakker zijn in ons lichaam en gevoel, komt de wereld tot leven. Wijsheid, creativiteit, en liefde worden ontdekt terwijl we ontspannen en ontwaken via ons lichaam. " ~ Tara Brach

 

Reflectieve vragen:

  1. Hoe verzorg je je lichaam?
  2. Hoe communiceert je lichaam en laat je weten hoe het zich voelt?
  3. Wat zegt je lichaam nu tegen je?
  4. Hoe vind je het leuk om jezelf fysiek uit te drukken?
  5. Laat je je authenticiteit door elke cel van je lichaam stromen?
  6. Waar kun je meer van je authenticiteit in je fysieke lichaam uitnodigen?
  7. Welke creatieve actie kun je ondernemen om meer authenticiteit in je lichaam uit te nodigen?