Bert Hellinger

Een familieopstelling is als een zielendans in je voorouderveld en laat zich alleen begrijpen door hart en ziel te openen. 

Loop in stilte met mij mee, ervaar en beleef elke ontmoeting, elke beweging op diepere lagen van je wezen, woorden helpen hier niet. Het is een lange wandeling door de mysteries van de eigen ziel, de familieziel, de zielen van voorouders van (vele) generaties terug en de ziel van het land waar je geboren bent. Er zijn punten om bij stil te staan ​​en te voelen hoe je lichaam ermee resoneert, hoe je ziel reageert op de wonden en het verdriet in het oerveld van herkomst, en er zijn punten waar je naar de grond wordt getrokken om te buigen voor degenen die daar hun 'bloed' vergoten hebben. 

Voorouders zullen je verwelkomen als ze voelen dat ze niet vergeten zijn. Ze zullen de liefde indrinken die vanuit jouw hart naar hen toestroomt, deze erkenning is voedsel voor hun ziel, en dan zullen ze je vertellen om terug te keren en het leven te vieren dat nog aan jou gegeven is. Volg hen niet de dood in, dat zal alleen maar meer lijden veroorzaken voor je kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Eer hun plaats in het voorouderveld, eer hun lot en pijn en blijf lopen. En je zult de vogels weer horen zingen in het land van de levenden.

Om een opstelling te begrijpen moet je de taal van de ziel verstaan. Diep in je kern draag je al een kennis van zielswijsheid mee. Je kunt voelen of de Ordening van Liefde, de natuurlijke ordeningen, juist zijn en kracht creëren en je in staat stellen rechtop te lopen met licht in je ogen, of wanneer er aan iets voorbij is gegaan en heling nodig heeft, zodat je weer vrij kunt ademen.

Wat zijn familieopstellingen 

Een familieopstelling is een effectief instrument om inzicht te ontvangen in het krachtenveld waarin je je beweegt.

Het is een visualisatie van een patroon en de bijbehorende dynamiek die zich in je leven laat zien en geeft inzicht waar jij op dit moment staat in je familiesysteem. Dat doe je door poppetjes, vloerankers, objecten of echte mensen in een ruimte neer te zetten. Deze representanten representeren je familieleden. 

Via familieopstellingen krijgen we toegang tot patronen en ordeningen zoals ze zijn, los van wat wij denken of willen, en hebben ook een manier om te onderzoeken en ervaren wat de effecten zijn van veranderingen. 

Dit schept verbinding, ruimte, heling en beweging.

Nunqui Zielendans

Familieopstellingen en systeemopstellingen kunnen in een 1-op-1 setting en in een groepssetting worden ervaren.

 

 Familieopstelling