Alexander-Graham-Bell

Voor het volgen van een coachingstraject zijn verschillende mogelijkheden om kosten (deels) vergoed te krijgen:

Via de werkgever

Werkgevers zijn steeds vaker bereid om de kosten van coaching (mee) te betalen. Coaching leidt tot beter functioneren en ontwikkeling van de medewerker, het draagt bij aan werktevredenheid en verkleint de kans op ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Als je ziek bent zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Als je stressgerelateerde klachten hebt kan coaching en/of training je helpen bij je herstel. Zie ook het arboportaal.

Als ondernemer kun je een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers.

Via de Belastingdienst

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn coachingskosten als studiekosten aftrekbaar voor de belasting (voor particulieren incl. BTW). Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een (nieuwe) baan of als leertraject gericht is op het onder begeleiding opdoen van kennis (met het oog op het verwerven van inkomen).

Er is een drempel van € 250,-. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de kosten in dat belastingjaar te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst. 

Via het Vervangingsfonds

Wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kan je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

* Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend!