Albert-Einstein

ZIJN-training 'Durf te Dromen' 

Een programma voor langdurig werkelozen en andere groepen waarbij sociaal issolement een rol speelt. De focus ligt op pas op de plaats maken, erkennen wat er is en onderzoeken welke keuzes ons leven verrijken en leuker maken. 

Meer info volgt.