Albert-Einstein

De Zijn Training 'Durf te Dromen' is een programma voor langdurig werkelozen en andere groepen waarbij sociaal isolement of eenzaamheid invloed uitoefenen op het zien van kansen en mogelijkheden. 

Bij Durf te Dromen ligt de focus op het voeden van de verbinding met onze authentieke natuur. Zo ontdekken we weer waar onze krachten liggen, waar we ons wèl op willen richten en welke keuzes ons leven verrijken en leuker maken. 

We leren moed aanwenden om patronen te doorbreken en krijgen zicht op de rollen die we onszelf hebben aangemeten maar ons niet langer van dienst zijn. We treden de wereld op een andere wijze tegemoet en kunnen kiezen voor dat wat ons in dit leven gelukkiger en succesvoller maakt.

Uitgangspunt is niet het vinden van een baan of het oplossen van een 'probleem' maar een nieuwe modus ontdekken om te leren omgaan met de huidige situatie. Dit brengt positieve veranderingen teweeg bij jou en binnen je leefomgeving en kan als gevolg ook resulteren in het zich oplossen van situaties of het vinden van een baan of passend vrijwilligerswerk.

De training is afwisselend in dynamiek en ontspanning want het mag toch ook leuk zijn om aan onszelf te werken?  

*Gelukkiger en succesvoller betekend hier:  in verbinding met jezelf, voller van levenslust en creatiekracht. 
**De training wordt gegeven op een locatie die uitnodigt om te ontspannen, op te laden en ademruimte te voelen.

 

Programma

Dag 1: Huidige situatie / scenario herschrijven
Dag 2: Wakker worden
Dag 3: De vier niveaus van bewustzijn/ DSCO model
Dag 4: Vier soorten moed
Dag 5: Moed als handeling
Dag 6: Leef je waarheid
Dag 7: Maak je water schoon
Dag 8: Wat droom je in bestaan

 

Intake & Tijdsinvestering

Met alle individuele deelnemers wordt voorafgaand aan de training een afspraak gepland voor een intakegesprek. De training bestaat uit 8 wekelijkse ontmoetingen van 13 - 17 uur.

Locatie(s)

Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 te Bakkeveen.

 

Meer informatie

De training Durf te Dromen is ontwikkelt voor gemeenten, welzijnsorganisaties en sociale instanties.

Voor het bespreken van de mogelijkheden of om dieper in te gaan op het programma, kunt u contact opnemen met
Reino van der Velde via reino@nunqui.com