Gabor-Mate

Voor enkelen is het pad met de Sacred Vine niet geschikt. Voel je de wens om met de meesterplanten te werken dan vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats. Hierin bespreken we jouw uitdaging(en), je intentie en ook of het pad met de Sacred Vine geschikt is voor jou. Als er geen contra-indicaties gelden, maken we een afspraak en ga je een periode van voorbereiding in.

Gelden er fysieke en psychische contra-indicaties dan kunnen we géén Sacred Vine sessie inplannen. Gelden er contra-indicaties door medicijn gebruik overleg dan altijd met je arts of je de medicatie kan/mag onderbreken. Dan is het mogelijk om na een veilige stopperiode een sessie in te plannen.

Contra-indicatie:

  • zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven
  • bij hartklachten,
  • bij een hoge bloeddruk.
  • bij psychische aandoeningen: psychoses, schizofrenie, manisch-depressief, zware depressies, ..

Contra-indicatie bij gebruik medicatie:

  • anti-depressiva (prozac, seroxat, effexor en alle soortgelijke SSRI – drugs),
  • methadon
  • anabole steroïden
  • st janskruid
  • melatonine

Wanneer je medicatie gebruikt als anti-depressiva (prozac, seroxat, effexor en alle soortgelijke SSRI – drugs), mag je GEEN ayahuasca drinken. En dit geldt ook voor methadon, anabole steroïden, St. Janskruid en melatonine. Het drinken van ayahuasca kan dan leiden tot het zogenaamde Serotonine Syndroom met een 'sudden coma', 'shock' of zelfs de dood tot gevolg. Pas nadat je minimaal vijf weken bent gestopt met deze middelen mag je deelnemen aan een Sacred Vine sessie. Bij gebruik van St Janskruid en Melatonine geldt dat je minimaal twee weken van tevoren moet zijn gestopt.