Albert-Einstein

Geschreven door :: Peggy Andreas

Het pad van de heilige krijger heelt de geest. Het pad van de heilige clown heelt de ziel. En het pad van de sjamaan heelt het lichaam. Het lichaam? Zijn de meesten van ons niet geconditioneerd om te geloven dat het Lichaam op de een of andere manier inferieur is aan de Geest, aan de Ziel?

Amerika's ouderlingen - de indianen - hebben altijd geleerd dat het lichaam, onze persoonlijke verbinding van substantie en geest, heilig is. Een oud lied van de Salish Vrouwen Sociëteit luidt:

“Wie niet van haar Zelf kan houden, kan van niemand houden.
Wie zich schaamt voor haar lichaam, schaamt zich voor alle leven.
Wie slijk en vuil in haar lichaam vindt, is verloren.
Wie de gegeven geschenken, zelfs van voor de geboorte, niet kan respecteren,
kan nooit iets volledig respecteren.”1

Het pad van een sjamaan begint met haar eigen lichaam en omvat het genereren, regelen, opslaan, kanaliseren, uitwisselen en vrijgeven van energie. De principes die onlangs door moderne wetenschappers zijn 'ontdekt', zijn bij de sjamanen al sinds de oudheid bekend, bijvoorbeeld: Entrainment ('Als twee ritmes bijna hetzelfde zijn en hun bronnen dicht bij elkaar liggen, zullen ze altijd syncen, synchroon lopen.') 2; E = mc² (de uitwisselbaarheid van energie en materie); en de Golf / Deeltjestheorie (energie kan in golven of deeltjes reizen).

Een sjamaan ziet haar lichaam als een lichtgevend cluster, een heilige daad, een wervelende daad van kracht en schoonheid. Ze onderzoekt haar lichaam en wordt een specialist in trillingen, harmonie en balans. Nieuwsgierig om andere dimensies te overbruggen, reikt haar bewustzijn uit als een bliksemafleider. Wanneer dat bewustzijn verlicht is, grond haar eigen Lichaam de energie en laat het in de aarde vrij zodat het geen kwaad doet.

Sommige wetenschappelijke principes hebben de sjamanistische kennis nog niet ingehaald, bijvoorbeeld het principe van Zwaartekracht. Een moderne sjamaan zegt het zo:

“De aarde roept je. Het heeft iets voor jou. Dit geweldige wezen waarop we leven, wil je haar energie geven om je leven krachtiger te maken. Westerlingen mijden dit geschenk. Ze noemen het ZWAARTEKRACHT en denken dat het een kracht is die ons naar het centrum van de aarde wil trekken. Wees in plaats daarvan als een boom en laat je wortels zakken in het magnetisme van de aarde. Reik uit met je takken en bladeren voor licht en lucht van bovenaf!” 3

Het beeld van een boom is een geweldig model voor sjamanen. Een boom is een zeer efficiënt energie-wezen. Het verbruikt elk beetje energie en verspilt niets. Het hout van een boom is een geleider van energie van zowel beneden als boven; en als zodanig wordt het vaak door de sjamaan gebruikt om haar bewustzijn te geleiden op ontdekkingsreizen. Een trommel, gemaakt van huid gespannen over hout, wordt "het ros van de sjamaan". Kalebassen, rammelaars en andere ritmische instrumenten kunnen ook worden gebruikt als energiegeleiders. De sjamaan stemt af op het ritme en berijdt het naar andere werelden! Dan brengt het ritme de sjamaan ook weer terug naar hier, haar geliefde aarde.

"De sjamaan is als een levende boom, diepgeworteld in de aarde, uitreikend en groeiend in de Geest." 4

Sjamanen genezen zichzelf (en dienen als een helende katalysator voor anderen) op drie manieren:

  1. Verwijderen van blokkades in de energiestroom;
  2. Balanceren en centreren; en
  3. Afstemming en harmonie.

Sjamanen worden beschreven als scherp van intelligentie, een perfect soepel lichaam en een energie die onbegrensd lijkt. Hun geheugen en zelfbeheersing zijn bovengemiddeld; en hun heldere ogen onthullen een verlegen sluwheid. Vaak neemt hun innerlijke kracht toe met hun leeftijd; en ze vertonen grote kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen gedurende hun oudere jaren. Als Ouderlingen (een term die met het grootste respect wordt gebruikt door indianen), kunnen ze verbazingwekkende evenwichtige en behendige handelingen verrichten. Vaak zijn het prachtige kunstenaars (vooral van abstracte, mystieke kunst), muzikanten, dansers, dichters, zangers, ambachtslieden die hun kunst gebruiken om de geest naar de aarde te brengen. Al deze kwaliteiten komen voort uit jaren, zelfs levens, van lijden, opoffering en onberispelijke inspanningen.

Als sjamanen, presteren de vrouwen in veel stammen op dezelfde manieren die bekend zijn ​​bij mannelijke sjamanen. Ze verrichten healingen, jachtceremonies, vision quests en begeleiden ze, psychokinese, teleportatie, weersrichtingen, en meer. Binnen de verschillende stammen volgens ieders eigen tradities, maakt de sjamaan ook bepaalde artefacten - kleding, manden, ornamenten, objecten die in buidels of onder rokken worden gedragen of in riemen worden genaaid. Ze houdt zich bezig met begrafenissen, geboorten, het benoemen en verwelkomen van kinderen in deze wereld, rituelen en riten bij menstruatie en zwangerschap, psychische communicatie, manipulatie van dieren, metamorfoses of transformaties. Ze doet dit veelal door te dansen en te zingen, en een groot deel van de methode, symbolen, betekenissen en effecten van haar sjamanistische inspanningen worden vastgelegd in de verhalen die ze vertelt, de liedjes die ze zingt en de kennis die ze bezit. Veel van deze kennis geeft ze door aan anderen op manieren die hen van nut zullen zijn, en veel ervan houdt ze voor zichzelf, ze geeft les in formele settingen aan haar leerlingen of deelt met andere sjamanen.5

Het verwerven van sjamanistische kracht houdt een soort ‘dood-wedergeboorte-ervaring’ in. Het gaat om het loslaten van het zelf, het elimineren van gewoonten waaruit de persoonlijkheid bestaat, afzien van de 'zelfdialoog', uit de weg gaan en het universum aan het woord laten. Wanneer de traditionele sjamaan volgens traditionele wijze aan zichzelf sterft, wordt ze geboren in de grotere gemeenschap van de Stam van de Kosmos als een vertegenwoordiger van de Aarde.

“In wezen, is de spirituele weg van een vrouw afhankelijk van het soort macht dat ze bezit, het soort Spirits aan wie ze verbonden is, en de stam waartoe ze behoort. Ze moet de leiding van de Spirits volgen en de haar toegewezen taken uitvoeren. Native Amerikaanse verhalen wijzen op een serieuze gebeurtenis die resulteert in de dood van de hoofdpersoon, haar bezoek aan het rijk van de Spirits waaruit ze uiteindelijk terugkeert, getransformeerd en krachtig. Na dergelijke gebeurtenissen behoort ze niet langer tot haar stam of haar familie, maar tot de Spiritleraar die haar instrueerde. Dit maakt haar voor veel van haar mensen 'vreemd'.” 6

Op zoek naar de wijsheid van het lichaam, centreert een sjamaan zichzelf voortdurend in haar baarmoeder, haar buik of haar zonnevlecht, NIET in haar hoofd. Het lagere midden brengt haar naar een betere basis om vanuit te vertrekken. Het verankert ook haar op hol geslagen denkprocessen en brengt haar in afstemming met het Lichaam van de Aarde. Om haar eigen energie efficiënt te gebruiken, moet de sjamaan flexibel en vloeiend worden. Om dit te doen, moet ze geconfronteerd worden met de blokkades van angst die zijn opgeslagen in het lichaam. Haar taak is om de angstblokkades te laten smelten met de energie die ze genereert; inderdaad, het woord 'sjamaan' betekent letterlijk 'zichzelf verwarmen'. 7

Terwijl de rigide vorm wordt verbrand, wordt de vloeiende vorm vrijgegeven; dit is de betekenis van transformatie. Het is een terugkeer naar de bevrijdende eenvoud verwant aan de oorspronkelijke aard van wilde dieren, jonge kinderen en onze vroegste voorouders hier op aarde. Vrijheid komt van loslaten en er op leren vertrouwen dat je lichaam zijn eigen vibratie, balans en harmonie weet te vinden.

Ik merk dat ik blijer en gelukkiger ben naarmate ik ouder word. Ik ben gewoon vrijer van condities. Dit houdt in dat vrijwillige offers worden gebracht. Opoffering komt van de woorden 'heilig maken'. Mijn sjamanistische leven is een ‘heel leven’ van heilig maken, alles als heilig beschouwen ... Zelfs afval is heilig.8
De initiatie van een sjamaan is geen gemakkelijke zaak. Zoals een ontluikende sjamaan echter te horen kreeg:

"Het mooiste juweel is getemperd in het heetste vuur en ondergedompeld in het koudste water." 9

Macht is de kracht en het vermogen om jezelf door je eigen ogen te zien en niet door de ogen van een ander. Als een persoon macht heeft, zoals bij vrouwen, en zij gebruikt het niet, zal de macht in haar geen plek hebben om zich op te richten. Het is dan dat macht verdraaid en slecht wordt. Het kan zich tegen de persoon keren die het heeft aangeroepen. Als iemand zich bijvoorbeeld terugtrekt van haar macht, zal ze rugklachten en allerlei lichamelijke kwalen ontwikkelen.10

Een persoon kan een potentiële sjamaan zijn als dergelijke omstandigheden in haar leven voorkomen: Haar geboorte is afwijkend, op een bepaalde manier bijzonder. Misschien is het moeilijk of zelfs traumatisch traumatisch geweest. Als kind ervaart ze een element in haar leven dat haar onderscheidt van andere kinderen. Ze kan gewoon aan zichzelf overgelaten zijn, of er kunnen handicaps en beperkende situaties zijn. Ze voelt zich op de een of andere manier anders dan de norm. Soms zijn er lange ziekten, koorts, epileptische aanvallen, of zelfs bijna dood ervaringen. Vanwege dit isolement, of gewoon omdat ze begaafd is, komt ze in contact met een subtiele wereld die de meeste van haar leeftijdsgenoten vreemd is, en haar paranormale talenten floreren. Belangrijk aspect is dat ze ook vitale delen van het acculturatieproces (socialisatie en cultuuroverdracht) misloopt, waardoor ze het gevoel heeft dat ze er niet helemaal bij hoort.

Op een gegeven moment piekt de psychische energie bijna ondraaglijk. Als het wordt geconfronteerd met vijandigheid of misbruik (zoals meestal gebeurt in een wereld waar begrip ontbreekt), kan de potentiële sjamaan de energie op zichzelf richten, of naar buiten, vijandig en beledigend worden voor anderen. Sommige aandoeningen zoals meervoudige persoonlijkheden, mentale retardatie, dyslexie, seksuele desoriëntatie, hallucinaties, Hebephrenia, schizofrenie en wanen kunnen het resultaat zijn van dit 'draaien' van de psychische stroom. Sociopathisch of psychopathisch gedrag, verslavingen, die zich op een zodanige manier gedragen dat men letterlijk door de maatschappij wordt 'doorgestreept' - al deze aspecten kunnen het pad worden dat leidt naar de sjamanistische inwijdingscrisis.

Dit wil niet zeggen dat een ingewijde geen hulp kan ontvangen. Als ze oprecht is in haar verlangen naar genezing, zal ze de juiste katalysatoren en vroedvrouwen vinden voor de geboorte van de sjamaan in haarzelf. Op de oude tribale manieren kon ze een ervaren sjamaan in haar eigen gemeenschap vinden om uit te leggen wat er met haar gebeurde, en haar een beetje verlichten. Deze oudere, wijzere zou haar oefeningen geven die haar zouden trainen om de mate en timing van 'het openen van de bloem van haar bewustzijn' te beheersen.11 Deze kunnen instructies omvatten in meditatie, lucide dromen, zelfhypnose en visualisatie, herkennen van energievelden oefeningen met geluid en kleur, ritueel maken, zandschilderen, verschillende ambachten, trance-dansen, enz. Haar zou ook worden geleerd hoe ze zichzelf kan beschermen tegen ongewenste psychische en fysieke indringers. Technieken zoals zuiveren, zegenen, grenzen stellen, schilden maken en voogd-bondgenoten verwerven zouden deel uitmaken van zo'n instructie. Aardingstechnieken zouden worden benadrukt terwijl de ingewijde werkte met planten-, dieren- en rotsmedicijnen.

In moderne tijden kan de hulp echter uit vreemde richtingen komen. De hedendaagse Plains Indian Shaman, Tayja Wiger, werd bijvoorbeeld geboren in een uiterst vijandige, beledigende stedelijke omgeving zonder blootstelling aan tribale wegen. De maatschappij noemde haar blind, kreupel, achterlijk, krankzinnig en delinquent. Ze werd geïnstitutionaliseerd in hervormingsscholen en geestelijke instellingen. Al die tijd bad ze voor genezing. De psychiaters begrepen haar sjamanistische traditie (die ze vaak onbewust uitdrukte) niet, maar ze hielpen haar wel de tijd, ruimte en middelen te vinden die ze nodig had om zichzelf te kunnen genezen. Haar intense focus op zelfgenezing stuwde haar door de donkere tunnel van angst en woede naar een plek waar ze kon loslaten, in liefde, vertrouwend op het Universum. Nu is ze ziend, fysiek gezond, intelligent, geestelijk gezond en werkt als een sjamaan; „Genezer, gewijde predikant, raadgever en lachende vriend van het Licht.” 12 Haar verhaal is een inspiratie voor ons allemaal!

Stammen geloven dat het een kwestie van bestemming is om een ​​sjamaan te worden; en dat als een voorbestemd persoon zich verzet om een ​​sjamaan te worden, ze steeds meer verstrikt raakt in haar eigen problemen. Het verhaal van Sky Woman, een sjamaan van de Ojibway-stam, illustreert hoe een vrouw die moedig op een crisis reageerde haar eigen sjamanistische bestemming omarmde. Geboren in een gezin dat werd verstoord door gewelddadige ouderlijke meningsverschillen, vluchtte Sky Woman op 9-jarige leeftijd uit deze chaotische situatie en dwaalde lang in het noordelijke bos totdat een zoekpartij haar vond. Onder haar redders was een oude vrouw die van haar hield en voor haar zorgde en haar geadopteerde grootmoeder werd.

Ze leefden jarenlang gelukkig samen totdat op een dag de grootmoeder erg ziek werd. Sky Woman was bang. Terwijl ze voor haar oma zorgde en over haar waakte, viel Sky Woman in slaap en had een droom. Ze droomde dat iemand haar een rammelaar gaf en andere dingen die sjamanen gebruiken als ze genezen, en zei tegen haar: 'Probeer dit op je oma. Ze wordt misschien beter.' Toen ze wakker werd, maakte Sky Woman een kleine rammelaar en begon de dingen te doen die de droom haar liet zien. Toen ze klaar was, leek de oude vrouw helderder. Sky Woman ging door met haar werk tot haar grootmoeder op de been was. Toen hoorden andere mensen over haar en kwamen bij haar om hulp. Ze werd een reizende genezer. 13
Sky Woman volgde haar innerlijke leiding en herinnerde zich later dat ze tijdens haar jeugdige omzwervingen door haar Guardian Spirits was geleid en geïnstrueerd voor haar levenswerk. Haar liefdevolle compassie voor haar grootmoeder was de oorzaak van haar eigen transformatie. Haar Guardian Spirits begeleidden haar maar ZIJ KOOS UIT EIGEN VRIJE WIL om hen te volgen.

red tree woman Dina Argov 700px

Moderne sjamanen hebben geleerd van de fouten die sjamanen uit het verleden hebben gemaakt. Met behoud van wat werkt, hebben ze de rest weggegooid. Ze hebben arrogantie losgelaten en eenvoud omarmd. Ze zijn niet bang om te stoeien en plezier te hebben. Ze hebben zich ertoe verbonden de levenskracht te dienen; ze putten kracht en eenheid uit die toewijding.

Er is gezegd dat de eerste sjamaan grootmoeder vuur was. Ze is de ware voorvader van alle sjamanen. Er is ook gezegd dat de eerste sjamaan seks heeft uitgevonden. De sjamaan is zelf-erotisch, verliefd op haar eigen lichaam en op het lichaam van de aarde. Ze verwarmt zichzelf, verbrandt het schuim, centreert zichzelf in haar eigen helderheid. Ze straalt welzijn en zelfvertrouwen uit. Haar leiderschap komt voort uit een passie voor het leven en wordt in balans gehouden. De hitte van de sjamaan is een centraal vuur waaromheen een gemeenschap zich op natuurlijke wijze verzamelt. Haar hitte verwekt; en haar eigen geslacht kan de spanning van tegengestelden vasthouden en overstijgen, waardoor ze in staat is om met succes te werken in welke wereld ze zich ook bevindt. Alleen al door te zijn, geeft een sjamaan troost door te bewijzen dat verandering mogelijk is.

Healers stellen dat het liefde is die geneest, maar toch is het voor velen zo moeilijk om de angst en woede los te laten die zich in het onderbewustzijn nestelen om die liefde te kunnen ACCEPTEREN. Nu is het tijd voor ons allemaal om ons leven te klaren en onszelf vervolgens binnenstebuiten te keren om liefde te delen.14

Liefde is een woord voor transformatie. En er zijn veel wezens die onze liefde waard zijn. Het hoeft geen man te zijn die je zoekt. Als je zegt: 'Ik hou van je', zeg je: 'Ik transformeer je.' Maar omdat jij alleen niemand kunt transformeren, zeg je eigenlijk: 'Ik transformeer mezelf en mijn visie.' Ik leef altijd in de lodge van liefde en ik deel het met jou.15


Voetnoten

1. Daughters of Copper Woman door Anne Cameron, 1981, Press Gang Publishers, Vancouver, BC, blz. 62. 
2. Planet Drum van Mickey Hart en Frederic Lieberman, 1991, HarperCollins Publishers, NY, blz. 17. 
3. Movements of Magic door Bob Klein, 1984, Newcastle Publishing, CA, blz. 8. 
4. In de schaduw van de sjamaan door Amber Wolfe, 1989, Llewellyn Publications, St. Paul, MN, p. xiii. 
5. The Sacred Hoop door Paula Gunn Allen, 1986, Beacon Press, Boston, MS, blz. 207-8. 
6. Ibid., blz. 257. 
7. Shamanic Voices door Joan Halifax, 1979, E.P. Dutton, N.Y., blz.3. 
8. Ruth Inge-Heinze, in Shapeshifters: Shamanic Women in Contemporary Society, 1987, Viking Penguin Inc., N.Y., blz. 62. 
9. Leilah Tiesh in Shapeshifters, blz. 36. 
10. Agnes Whistling Elk in Flight of the Seventh Moon door Lynn V. Andrews, 1984, Harper & Row, San Francisco, blz. 130-131. 
11. Gekanaliseerd vanuit mijn Spirit Teacher, "Butterfly Woman". 
12. Geboorte van een moderne sjamaan door Cynthia Bend en Tayja Wiger, 1987, Llewellyn Publications, St. Paul, MN, blz. 8. 
13. The Shaman: Patterns of Siberian and Ojibway Healing door John A. Grim, 1983, University of Oklahoma Press, Norman, OK, blz. 121-125. 
14. Bend en Wiger, blz. 6. 
15. Agnes Whistling Elk, in Flight of the Seventh Moon, blz. 156. 

 

Publicatie Dreamflesh.com

Path of the Shaman I, written by Peggy Andreas in 1995 [>] 

 

NB! Het eerste deel van een drieluik over het pad van de sjamaan, de heilige krijger en de heilige clown. Drie diamantjes die welliswaar in 1995 geschreven zijn maar nog steeds verlichting en inspiratie bieden.