Albert-Einstein

De Het Heru Healing Dance is niet op zichzelf staand, het is een voertuig voor en drager van een eeuwenoude wijsheid. Het zijn de via het dna van Afrika doorgegeven en bewaard gebleven 11 universele principes van Amen. De Paut Neteru, boom des levens van Kemet -- Oud Egypte.

Paut Neteru; de boom des levens

De Paut Neteru leert ons dat de mens is gemaakt naar de gelijkenis van Amen [God] en dat alles met elkaar samenhangt. Het roept je op je ware identiteit te leren kennen en om de essentiële kwaliteiten van deze hogere entiteit te weerspiegelen in je leven.

In Kemet werden hele tempels (levendige universitaire faculteiten), steden en levens gewijd aan de bestudering van slechts één van de 11 principes. En om je een idee te geven van de Paut Neteru en van de 11 goddelijke eigenschappen van de mens kan ik dan ook maar een klein tipje van de sluier oplichten.

De zeven energielichamen

Volgens de Paut Neteru bestaat de mens uit zeven energielichamen. Deze energielichamen corresponderen met de zeven basis chakra's zoals we deze kennen uit de Indiase tradities. De zeven centra herbergen de tien goddelijke eigenschappen van de mens: Ausar, Tehuti, Sekert, Maat, Herukhuti, Heru, Het Heru, Sebek, Auset en Geb.

Amen staat als overkoepelende kracht bovenaan de Paut Neteru. Amen is wat wij God of de Universele Bron zouden noemen. Amen staat boven de mens maar de mens bestaat tegelijkertijd ook uit Amen. En het doel van de mens is om deze bron in jezelf te herinneren en activeren.

Centra

Chakra

Affirmatie

Vertegenwoordigt

Eigenschappen

KHAB

Stuit chakra

Ik ben veilig en geaard

De fysieke mens

Geb  (vaste vom)

KHAIBIT

Navel chakra

Ik ben een kanaal van Goddelijk licht en liefde

1ste onzichtbare onderdeel
van de mens: het etherische onderdeel van Geb

Geb  (etherische vorm)

SAHU

Zonnevlecht

Mijn macht gaat voorbij geloven

2de onzichtbare onderdeel
van de mens

Auset, Sebhek, Het-Heru

AB

Hart chakra

Ik ben ongeconditioneerde  goddelijke liefde

3de onzichtbare onderdeel
van de mens

Heru, Herukhuti, Ma’at

SHEKHEM

Keel chakra

Mijn tong en mijn hart zijn oprecht en puur

4de onzichtbare onderdeel
van de mens

Sekhert

KHU

Derde oog chakra

Ik ben een heilig wezen

5de onzichtbare onderdeel
van de mens

Tehuti (Djehuti)

BA

Kruin chakra

Ik ben, dat ik ben

6de onzichtbare onderdeel
van de mens

Ausar, het hogere zelf, is de poort naar Amen

AMEN

   

Amen staat boven de mens. Maar de mens bestaat tegelijkertijd ook uit Amen.
En het doel van de mens is
om deze kracht in jezelf 
te herinneren en
activeren.

Amen staat als over-koepelende kracht bovenaan de Paut Neteru.

 

Goddelijke eigenschappen

Om deze 11 goddelijke eigenschappen in de mens wakker te roepen en cultiveren hebben de Kemeten een systeem van principes ontwikkeld. Alle aspecten van het leven worden door deze universele principes, Netjers of 11 Wetten van Amen geregeld. Willen we gelukkig zijn dan zouden we een begrip moeten ontwikkelen van deze principes en er naar leven. Ze kunnen dan ook als een kader gaan dienen waarbinnen heling kan optreden. De 11 wetten vormen het cement dat ons verbind met de bron van ware heling, innerlijke vrede.


Hathor prachtig                                           

 


11 NETJERS :: 11 BEWEGINGEN

Niemand kent mijn ware naam, noch mensen noch goden. Niemand heeft mijn ware gezicht gezien, noch vader, noch moeder. Ik was voor de eerste tijd en zal er zijn na de laatste.


AMEN

Je bent gemaakt in de gelijkenis van een vrede die door niets kan worden verstoord. Accepteer de uitdagingen, obstakels, verliezen en winsten in het leven. Besef dat dingen, mensen en gebeurtenissen geen geluk kunnen brengen. Geluk komt van binnenuit, ongeacht wat er in onze externe omgeving gebeurt. Elke tegenslag is een gelegenheid om naar binnen te kijken en de fouten die je in het verleden hebt gemaakt te corrigeren, zodat je kunt ontspannen, wat een vereiste is voor heling.

Terwijl je de eerste beweging danst, kun je denken of zeggen: "situaties hebben mijn vrede weggenomen. Ik vond dit niet leuk, dat vond ik niet leuk. Nu weet ik dat ik gemaakt ben in de gelijkenis van een vrede die door niets kan worden verstoord. Ik kan onbeperkt plezier en heling manifesteren."


AUSAR
Ba :: Kruin chakra

Omdat je natuur een onoverwinnelijke vrede is, kan niets of niemand in deze wereld tegen je zijn. Als je bent gemaakt naar de gelijkenis van God, is niets tegen je. Alles is een les in het leven die je zal helpen uitgroeien tot een beter persoon.

Tijdens het dansen kan je zeggen: "Ik dacht dat bepaalde dingen gebeurden, omdat het leven en mensen zich tegen mij keerden. Totdat ik begreep dat ik een vrede ben die door niets kan worden verstoord, alle veranderingen dienen om mijn vrede te bevorderen, er is geen pijnlijk moment in mijn leven, er is geen giftig moment in mijn leven."


TEHUTI
Khu :: Ajna chakra

Wanneer je het woord van Amen volgt kunnen alle conflicten of uitdagingen in het leven worden vermeden of opgelost. Wanneer je innerlijke vrede en compassie bent, vrij van oordeel, kunnen alle uitdagingen worden vermeden of opgelost.


SEKHERT 
Shekhem :: Keel chakra

Wanneer je emoties zich manifesteren in rijm met het woord van Amen, heb je de macht om alle gebeurtenissen in het leven te beïnvloeden. Je hebt de kracht om heling en vrede te brengen. Je hebt het vermogen om alle onnodige obstakels te verwijderen.

MA'AT 
Ab :: Hart chakra

Amen heeft je nodig om in de wereld te komen. Het vervullen van Amen's behoefte is de hoogste daad van liefde. Alleen door je liefde voor Amen kan je je liefde voor anderen vervullen. Je bent de liefde van Amen in de wereld, voor de bescherming van de wereld. Je hebt het vermogen om lief te hebben, te delen en warmte te geven in plaats van woede, haat en jaloezie te koesteren. Dit is een waardevolle sleutel om jezelf en anderen te helen. Liefde geeft en vraagt er niets voor terug.

HERUKHUTI 
Ab :: Hart chakra

God straft niet, noch beloont, noch beschermt. Vind geruststelling in de wetenschap dat je de mogelijkheid hebt om dit voor jezelf te sturen door naar Waarheid te leven. De dans roept chi op om vreugde te vinden in het zoeken naar rechtvaardigheid [onderzoeken eigen handelen] en niet om ons te wreken op degenen die ons hebben gekwetst. Je hebt het vermogen om onmiddellijk de negatieve gewoonten die je pad naar heling belemmeren, te wissen.

 

HERU
Ab :: Hart chakra

Je hebt de macht maar niet het recht om de natuurwetten te negeren. Kies ervoor om de natuurwetten te volgen met de liefde en vreugde die voortkomen uit Wijsheid, en de wijsheid en kracht van Amen's geest zal door je wezen stromen. Elk individu heeft een keuze. je kunt er ook voor kiezen om vreugdevol te zijn, ongeacht je omstandigheden.

HET HERU 
Sahu :: Zonnevlecht

Het is niet wat je je inbeeldt, maar wie de verbeeldingskracht aan het doen is. Je bent geen mens maar een goddelijk wezen. Door blij te zijn, of je nu wel of niet de dingen krijgt die je wilt in het leven, bescherm je je gezondheid. In plaats van jezelf als boos, angstig, eenzaam en depressief te zien, visualiseer je jezelf als een actieve, robuuste en vreugdevolle persoon die geniet van de dingen die je nodig hebt in het leven.

SEBEK 
Sahu :: Zonnevlecht

Het is niet wat je denkt of wat je bevestigt. Het is wie er denkt en bevestigt. Je bent geen mens maar een goddelijk wezen. Vergeet niet dat uitdagingen in je leven er zijn om je te helpen groeien. We moeten daarom deze uitdagingen beschouwen als mogelijkheden voor spirituele groei in plaats van onverdiende tegenslagen.

 

AUSET  
Sahu :: Zonnevlecht

Wees bereid om alles te offeren om een kanaal van Amen op aarde te worden en je zal op zijn beurt alles ontvangen. Auset is dat deel van ons dat ons helpt om in een diepe ontspannen toestand te komen; een toestand waarin we onszelf echt kunnen helen. Wat ben je bereid om te offeren om jezelf te helen? 'S Avonds laat opblijven? Dat extra glaasje wijn om te ontspannen na het werk? Wat ben je bereid te offeren voor je welzijn?

 

GEB 
Khaibit :: Navel chakra (etherisch lichaam)
Khab :: Stuit chakra (fysieke lichaam)

Weet dat je vanuit de hemel bent gekomen en naar de hemel zult terugkeren. Zoek geen duurzame werken op aarde. Iedereen die echt zichzelf wil genezen, moet de goddelijke wetten aanleren die de gezondheid van het fysieke lichaam beheersen, en zich hieraan houden. Een voedzaam dieet, beweging, rust, stimulerende ademhalingstechnieken en emotionele controle, vormen de basis waarop we sterke fysieke en spirituele lichamen kunnen opbouwen. 

 

De het Heru Dance biedt naast een fysiek pad naar gezondheid ook het mentale en spirituele kader voor het verkrijgen en behouden van een goede gezondheid. Als daarnaast deze prachtige wetten worden toegepast op het dagelijks leven, kan dit de dans nog eens verder versterken. Ze brengen de beoefenaar in contact met haar kern door de 'tools' te verschaffen om in harmonie te komen met de wetten van haar wezen waardoor haar gezondheid kan rusten op een stevige basis van innerlijke vrede.


Bron:
Het Heru Healing Dance, 11 Movements for Peace & Inner Joy
© Maash -T Amm Amen, 2010

Maat -- The 11 Laws of God
© Amen Ra Un Nefer, Kamit publications 2003