Albert-Einstein

 Fotografie: Laura Williams

"Hoe beter je jezelf kent, hoe meer duidelijkheid er is. Zelfkennis heeft geen einde - je komt niet tot een prestatie, je komt niet tot een conclusie. Het is een eindeloze rivier. " 

~ Jidu Krisnamurti

 

Om mensen bewuster te maken van wat we in het contact met de ander over onszelf kunnen leren maak ik onder andere gebruik van de zeven spiegels. En het zijn wijze leraren op mijn persoonlijke pad.

Want elk moment van ons leven wordt de realiteit van onze innerlijke waarheid weerspiegeld door de acties, de keuzes en het taalgebruik van de mensen om ons heen.

Het principe van de zeven spiegels is een manier om te begrijpen hoe dit proces werkt. We kunnen de ervaringen in ons leven zo gebruiken als stapstenen voor zelfontplooiing en zelfbekrachtiging.

Naarmate we onszelf beter leren kennen, gaan we ook steeds beter doorzien wat het storende of magnetiserende gedrag van de ander ons over onszelf vertelt.


Wat de zeven spiegels laten zien


Spiegel 1: Toont wat we in het moment uitstralen

Spiegel 2: Toont wat we beoordelen

Spiegel 3: Toont wat we hebben: verloren, weggegeven of is weggenomen

Spiegel 4: Toont onze grootste “vergeten liefde"

Spiegel 5: Toont onze relatie met vader of moeder

Spiegel 6: Toont de donkere nacht van de ziel

Spiegel 7: Toont ons zelfbeeld


"Iedereen is mijn leraar. Sommigen zoek ik op. Sommigen trek ik onbewust aan. Vaak leer ik eenvoudigweg door anderen te observeren. Sommigen zijn zich er helemaal niet van bewust dat ik van hen leer, maar ik buig diep in dankbaarheid." 

~Anoniem


Elk mens op aarde is een ingewijde in de mysterieschool die we ‘het leven’ noemen. Of je je er nu bewust van bent of niet, ieder mens zal in de aanwezigheid van anderen weerspiegelingen van zichzelf ervaren.

Hebben we de wijsheid om die spiegels te herkennen, dan kunnen we de evolutie van emotie en begrip versnellen. En als we onszelf in deze wereld willen leren kennen en beheersen, gaan we één of een combinatie van gespiegelde patronen in anderen zien.

 

De zeven spiegels worden steeds subtieler


De eerste spiegel werd in de jaren ’70 ontdekt. En men ervaarde dat de spiegel soms wel, maar soms ook niet klopte. De andere spiegels kwamen later aan het licht. Zoals de tweede spiegel die ons laat zien hoe we over situaties en mensen oordelen.


"De enige reden dat iemand macht over je heeft, is omdat je iets van hen wilt."

~ Anoniem

 

EERSTE SPIEGEL

Weerspiegelt ons wat we op dit moment zijn. Het is iets dat we zelf doen of waar we zelf een fout in menen te hebben gemaakt of gewond in zijn geraakt. Bijvoorbeeld dat wanneer je in het gezelschap bent van mensen die boos of oneerlijk zijn, deze je eigenlijk je eigen oneerlijkheid of woede tonen.

TWEEDE SPIEGEL

Weerspiegelt ons datgene wat wij beoordelen. Vaak is het iets wat een emotionele lading heeft, iets waar we in het verleden door gewond zijn geraakt en wat we niet hebben vergeven. Goed om te weten is dat als we oordelen met een emotionele lading, we precies de ervaringen aantrekken in ons leven die we veroordelen.

DERDE SPIEGEL

Weerspiegelt iets dat we verloren hebben, weggegeven hebben of dat van ons is afgenomen. Als we iets zien dat we liefhebben en begeren in een ander, gaat het vaak om iets dat we zelf hebben verloren, hebben weggegeven of waar we in ons eigen leven van zijn beroofd.

Elke relatie is in feite een relatie met jezelf en vaak proberen we terug te winnen wat verloren is, wat we hebben weggegeven, of waar we als kind van beroofd zijn. Dat kan vreugde, onschuld, eerlijkheid en integriteit, moed of liefde zijn.

:: En de les is dat dit alles alleen binnenin onszelf kan worden teruggewonnen.

VIERDE SPIEGEL

Weerspiegelt ons onze grootste “vergeten liefde”. Dit kan een manier van leven zijn, een verloren of onafgemaakte relatie. Vaak gaat het er in de kern om dat er een verkeerde conclusie uit de eerdere ervaringen is getrokken.

Deze ervaringen zullen zichzelf dan steeds opnieuw in ons leven creëren totdat de juiste conclusie als wijsheid in de ziel is geregistreerd. En je de boodschap hebt begrepen.

VIJFDE SPIEGEL

Weerspiegelt de relatie met onze vader of moeder. Er wordt vaak gezegd dat we met onze vader of moeder trouwen. We worden ook vaak kopieën van een ouder(s) als gevolg van dezelfde gezonde en ongezonde patronen die we als kind hebben geleerd.

Onze vaders en moeders zijn voor kinderen immers als Goden. Dezelfde relatie die we met hen hebben zal zich vaak weerspiegelen in de relaties die we hebben met anderen. En onze relatie met het principe van Vader God en Moeder Godin. Bij dit laatste kunnen we ook denken aan het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf.

:: Maak eens een lijst met associaties voor vader en moeder. Het resultaat geeft veel inzicht in hoe je vader of moeder ervaart. Onderzoek nu eens hoe deze associaties zich verhouden tot de wijze waarop je met het mannelijke aspect (doen) en vrouwelijke aspect (zijn) in jezelf omgaat.

ZESDE SPIEGEL

Weerspiegelt onze schaduwkanten of wat vaak wordt aangeduid als de donkere nacht van de ziel. Dit is wanneer we onze grootste uitdagingen, onze grootste angsten tegemoet treden en de instrumenten en inzichten in het leven hebben verzameld om hen te confronteren.

In elke ervaring hebben we een keuze om het te begroeten als het krachtige manifesterende mens wat we zijn of als een slachtoffer.

 

ZEVENDE SPIEGEL

Weerspiegelt onze zelfperceptie. Anderen zullen ons waarnemen en behandelen op basis van hoe wij onszelf waarnemen en behandelen. Als we een laag zelfbeeld hebben en onze wijsheid en schoonheid niet erkennen, zullen anderen ze niet erkennen.

Als we boos, bitter en liefdeloos zijn tegen anderen, zullen ze op hun beurt vaak op dezelfde manier naar ons reageren.


:: Als we de perceptie van onszelf veranderen, veranderen we de wereld.

"Heb lief en sta liefde toe!" 
~ Anoniem


De zeven spiegels zijn afkomstig van de oude Essenen. Zij hadden een zeer hoogontwikkeld begrip van intermenselijke relaties en de rol van emotie in die relaties.

Tot voor kort hebben wij de rol van emotie zorgvuldig weggefilterd uit onze westerse ervaring. Nu raken we er steeds meer van doordrongen dat er een enorme kracht en wijsheid uitgaat van emotie.

En dat wanneer je meer inzicht ontwikkelt in je emotionele wereld en dit combineert met logica die ten dienste staat aan de wijsheid van het hart, er echte magie en wonderen plaatsvinden.

Leef je natuur!

Gebaseerd op het werk van Greg Braden ‘The Seven Essene Mirrors'


Video