Albert-Einstein


De natuur staat niet los van ons, we zijn de natuur. 

En de natuur, zoals we steeds vaker mogen ervaren en her-inneren, is buitengewoon krachtig!! Een vrouwenlichaam is evenzo aards als mystiek en er is een heilig verbond gaande tussen hart en baarmoeder. Kennis over deze ‘womb-hart-relatie’ kan je gevoelde ervaring van het baarmoederhart verdiepen en je eigen innerlijke onderzoek naar deze verbinding inspireren.

 

“What nourishes the Heart, nourishes the Womb. What warms the Heart, warms the Womb. Creative expression of the truth in one’s Heart opens up the creative capacity of the Womb.”


Bron van al je creatieve energie

De verbinding tussen het hart en de baarmoeder kan zowel worden gezien als aards en praktisch, als mysterieus en mystiek.
De baarmoeder is je vrouwelijke centrum; de bron van al je creatieve energie. De taoïsten noemen de baarmoeder het hemelse paleis en zien het als het belangrijkste seksuele centrum van een vrouw en een zeer krachtige energiebron. Het hart speelt een sleutelrol bij het besturen van alle andere organen en daarom werd het in oude teksten vaak ‘de keizer’ genoemd.

0FC5EC26 D069 48DF 8B46 1B1F670E26E1

 

Fysieke relatie van hart en baarmoeder: 

Het hart en de baarmoeder hebben een wederzijdse relatie met bloed. Het hart regelt het bloed en de baarmoeder is voor haar functie afhankelijk van bloed. Het "openen" en "sluiten" van de baarmoeder voor geboorte, ovulatie, conceptie en menstruatie worden geregeld door het hart en de nieren via het baarmoedervat en het energetische kanaal.
Het hart is verantwoordelijk voor het openen en de nieren zijn verantwoordelijk voor het sluiten van de cervix.

Tijdens de eisprong opent het hart de baarmoeder om een eicel vrij te geven. Tijdens de menstruatie opent het hart de baarmoeder zodat het slijmvlies loslaat. Tijdens het geboorte proces opent het hart de baarmoeder voor de geboorte van een baby.

Het hart is dus nauw verbonden met de baarmoederhals. Het beïnvloedt baarmoederhalsvocht, de openheid of zachtheid van de baarmoederhals waardoor sperma kan binnendringen en zodat bloed of een baby de baarmoeder kan verlaten.

 

Energetische relatie van hart en baarmoeder:

 Een andere essentiële wijze waarop hart en de baarmoeder met elkaar verbonden zijn, is via het baarmoedervat. Het baarmoedervat verbindt het hart rechtstreeks met de baarmoeder en kruist daarbij de maag volgens sommige teksten in de Chinese geneeskunde.

Om deze processen optimaal te laten functioneren, moeten het hart en de psyche van een vrouw vitaal en sterk zijn. Emotionele stress, onopgeloste trauma's of ervaringen en een rusteloze geest kunnen de reproductieve gezondheid beïnvloeden via de baarmoeder-hartrelatie.

Deze intieme verbinding tussen baarmoeder en hart zorgt ervoor dat onverwerkte ervaringen en/of emoties worden opgeslagen en vastgehouden in de baarmoeder, ver weg van de keizer, het hart. Omdat de baarmoeder een hele *toegankelijke opslagplaats is, zal onze psyche de ervaringen -die op dat moment te veel zijn om te verteren- in de baarmoeder opslaan om de integriteit van het hart te behouden. 
*Onze energetische baarmoeder is als een spons.

Als deze onverwerkte emoties en ervaringen niet worden behandeld, zal de baarmoeder-hartverbinding zwak zijn. Dit is een super intelligent systeem om je lichaam en levenskracht als geheel te beschermen. Wanneer je dit begrijpt, kan je schaamte en schuldgevoelens loslaten die verband houden met gezondheids- en welzijnsuitdagingen.

Baarmoeder is een plaats van energetische transformatie

Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn hoe dit vermogen om met je baarmoeder om te gaan, je vruchtbaarheid en seksualiteit kan beïnvloeden. De baarmoeder is een plaats van energetische transformatie! Ongeacht of je fysieke baarmoeder aanwezig is of niet.

Dit prachtige mysterie leeft in iedere vrouw, en we hebben allemaal een bepaald vermogen om de toekomst waar we naar verlangen te manifesteren en opnieuw te creëren. Of dat nu gaat om een kind, een bedrijf, het creëren van kunst, het cultiveren van land of andere mogelijke dromen en zaden die het vruchtbare landschap van de baarmoeder nodig hebben om tot rijpheid te komen.


Baarmoeder reinigen en revitaliseren

Door te mediteren (adem, beweging, klanken) naar je baarmoederhart en je af te stemmen op de emoties die we in deze gebieden opgeslagen hebben, kunnen we vastzittende emoties deblokkeren en onze vitale energie opbouwen. Dit kan je vruchtbaarheid, creativiteit, welzijn en algehele gezondheid helpen verbeteren.

In oude tradities waren ze zich bewust van deze heilige relatie tussen hart en baarmoeder. Met drumritmes, klanken, dans werd het baarmoederhart uitgenodigt om de baarmoedermond te openen. Zo werden maandbloedingen en bevallingen op gang geholpen. Maar ook de energetische reiniging van de baarmoeder, en het vrijgeven van emoties, werd zo ondersteund.
 

Wombdance

In de Medicine Dance[R] Ceremony verbinden we met onze ‘baarmoeder-hart ruimte’ via klank, ademwerk en specifieke dans- bewegingen om een beetje dieper in ieders eigen heilige baarmoeder-hartruimte te duiken. Jouw bron van creatie. 

 womb hart flow2