Albert-Einstein

Sommige boeken verschijnen verschillende malen op mijn radar zonder er actie op te ondernemen om het dan op een dag door iemand in de handen gedrukt te krijgen. Dit gebeurde ook met het door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven geschreven boek ‘De Kundalini Kwestie, spiritualiteit en energie’. Een boek waarin de auteurs een visie uiteenzetten over kundalini en kundalini problemen die resoneert.

In de eerste plaats omdat kundalini niet wordt weggezet als pure seksuele energie maar als de kosmische oerkracht of levenskrachtenergie die het is -waar seksuele energie deel van uitmaakt zoals de kleur rood deel uitmaakt van het regenboogspectrum. En daarnaast omdat het een energiebron is waar je in mijn beleving en ervaring zeer zorgvuldig mee om dient te gaan. 


Spiritualiteit en energie

Gezondheid en Spiritualiteit hebben alles te maken met energie. In ons bekken bevindt zich een bron van sterk geconcentreerde kracht, in India 'kundalini' genoemd. Op de juiste wijze circulerend draagt zij bij aan bewust- en heelwording. Maar dezelfde energie kan ook ernstige psychische en lichamelijke ontregelingen teweegbrengen. De achtergrond ligt vaak in een ongeluk(je), zoals een val op het staartbeen, of in heftige emoties, een psychotrauma of uitputting. Maar ook een onjuiste beoefening van yoga, meditatie of andere vormen van bewustzijnstraining kan tot grillige kundalini-problemen leiden.

“Wie op een goede manier met deze innerlijke kracht omgaat, opent een weg tot bewustwording in zichzelf. En wie deze persoonlijke energie op een harmonische wijze verbindt met kosmische energie, kan tot verhoogd bewustzijn en grote creativiteit komen, en in veel gevallen genezend voor anderen aanwezig zijn. Het is dus veel waard als je leert te leven vanuit je bron. Maar we hebben wel met een merkwaardige paradox te maken: zonder contact met de bekkenbron is er niet veel wezenlijke bewustwording en ontwikkeling mogelijk, terwijl het direct aanboren van de bron ook tot problemen kan leiden. Het zoeken is naar de gulden middenweg, een manier van leven en ‘aan jezelf werken’ die leidt tot een geleidelijke en veilige ontplooiing van onze innerlijke kracht.” - blz. 18

Dit boek bevat ook vijftien persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen over raadselachtige kwalen, waarvoor vaak geen organische oorzaak is te vinden, en psychiatrische stoornissen. Ook komen aan de orde paranormale en spirituele ervaringen, waardoor je onnodig van slag kunt raken. De auteurs geven nuttige aanwijzingen om je energieproces in harmonie te brengen en baseren zich daarbij op hun ruime praktijkervaring en kennis van zaken. Bovenal biedt het boek een nieuw perspectief op spiritualiteit, een heldere visie op energie, genezing en creatieve zelfverwerkelijking.

Respect voor het Sacrale 

" Inwijding of 'initiatie' betekent 'door de poort van het geheim gaan', het geheim dat we zelf in wezen zijn. Het leven zelf kan je inwijden zonder dat je daar persoonlijks iets voor doet, maar je kunt je ook laten inwijden door iemand, die je op de innerlijke weg is voorgegaan. In de loop der geschiedenis zijn er vele inwijdingswegen ontstaan, de 'vele wegen naar Rome'. Maar zoals we in dit boek hebben gezien, leiden niet alle wegen daarheen - sommige leiden er juist ver van af en zijn dan ook eerder dwaal- of omwegen. Het hoeft geen ramp te zijn om eens in een valkuil te belanden, ook dat kan leerzaam zijn. Maar als er extra kundalini-energie in omloop is gekomen, wordt het des te belangrijker - en zelfs noodzakelijk - om je af te stemmen op je verbinding tussen hemel en aarde, de 'genezende leidraad'.

Dat is een universeel gegeven; het gaat bij iedereen om die verbinding. Voor het herstellen daarvan en je afstemming daarop is eigenlijk altijd wel enige assistentie nodig; vandaar dat er wordt gezegd dat niemand de hele weg zonder enige hulp kan volbrengen - was dat wel zo, dan zou het ego zich als een Baron van Münchhausen aan zijn eigen haar uit het moeras kunnen trekken. Als je je laat begeleiden op een inwijdingsweg en inderdaad in 'Rome' wilt uitkomen, zou zo'n weg moeten inhouden, dat je wordt geholpen om in oprechtheid je echte eigen weg te gaan - niet die van je 'ik' maar die van je Zelf. " ~ Hfdst. 19 blz. 305

 

Ademen vanuit het bekken

In het boek wordt het belang van centreren en lichaamsgerichte meditatie genoemd. Hierbij wordt ook het werk van Hetty Draayer (1917-2011) aangehaald. Haar werk bestaat uit een lichaamsgerichte, genezende meditatie als weg tot Zelf bewustwording en –verwerkelijking.

Draayer: “Centraal voor de werking van de genezer in ons is de adem. We ademen vanuit de diepte van het bekken in. Daarbij krijgen we het gevoel, als strekt het middenrif zich bij het binnenstromen van de adem naar ons schaambeen uit, en vormt zich in de ruimte van het bekken een schaal, waarvan de bodem samenvalt met de huid van de bekkenbodem. We nemen deze schaal duidelijk waar: ze laat de bekkenruimte breed en diep worden, rondom warm uitstralend."

Het hui yin-punt, van waaruit je in deze benadering leert in te ademen, wordt later uitgebreid tot een energiepoort (het kosmisch oog) door de bovenste helft van het heiligbeen.

Kosmisch Oog Hetty Draayer Tetraeder


Draayer: "In het ademen tussen 'hemel' en 'aarde' voelen we de plek in de wervelkolom, waar de in- en de uitademing elkaar ontmoeten. Deze plaats ligt in het midden van het heiligbeen. Hier is tevens het punt waar het in de uitademing door de kruin binnenstromende witte licht gebroken wordt. Dit kruispunt van de energieën van aarde en hemel, van yin en yang, noem ik het 'kosmisch oog'. 

Via die plaats in ons zijn wij verbonden met ons ware Wezen: van hieruit openen zich al onze poriën, wordt ons lichaam in energie getransformeerd, vibreren al onze cellen in harmonie met de door ons heen stromende kosmische energie. Dat is een wonderbaarlijke ervaring die genezend en zuiverend door ons heen werkt. We zijn dan niet meer begrensd door een gesloten, niet ademende huid, maar één met de kosmische energie, met de kosmische adem, met God."

Het boek De Kundalini Kwestie legt de nadruk op kundaliniproblemen die hun oorsprong vinden in het verkeerd omgaan met energie. Het verband tussen organische stoornissen en energetische problemen valt buiten het format van het boek. Daarom graag nog een link naar een aantal kritische bedenkingen en aanvullingen van mede-liefhebber van het boek, Psychotherapeut Dr. Jean-Marie Decuypere. Niet alles valt immers toe te schrijven aan ‘losgeslagen’ kundalini energie. Soms spelen er andere zaken. 

In alle gevallen is de uitnodiging je diepste wezen te leren kennen.

 De kundalini kwestie cover 550x788

'De Kundalini Kwestie, spiritualiteit en energie'
Door Peter Kampschuur & Ad van Beckhoven
Uitgeverij Synthese | ISBN 978 90 6271 049 2

 

Artikelen