Albert-Einstein

Het realiseren van veranderingen die blijvend zijn, is voor veel mensen een moeizaam proces. Vol energie en met nieuw verworven inzichten kom je terug van een ‘reis’, training of ont-moeting. Je hebt gezien en soms op een diep niveau ervaren hoe het anders kan en wat goed voor je is. Of je groeit met een sprongetje toe naar een nieuwe staat van zijn waardoor je je 'ineens' en nog wat onwennig buiten je comfortzone beweegt.

Moedig leef je het nieuwe maar de lokroep van oude patronen is sterk. Voor je het weet geef je het roer uit handen en trek je je terug binnen de schijnveiligheid van je oude werkelijkheid. Soms laat de oude vorm zich in een verbeterde versie zien en soms is het slechts verpakt in een fantastisch uitgedokterde mentale truc. De oude vorm was toch zo slecht nog niet?

"We zijn wat we denken. Alles wat we zijn komt voort uit onze gedachten. Met ons denken creëren we de wereld." ~Buddha


De lokroep van een oud patroon is te vergelijken met de hunkering van een verslaafde naar zijn ‘fix’. Hoe doorbreek je de hunkering? Hoe stil je het reptielenbrein dat bij ‘bedreiging’ aanslaat [de ont-moeting staakt] en het vecht, vlucht of bevries mechanisme in werking laat treden. BewustZIJN daarbij uitschakeld. Wat is er voor nodig om oude patronen en systemen te doorbreken en een nieuwe werkelijkheid te creëeren die blijvend is? Nodig je verandering of transformatie uit in je leven? En hoe werkt dat dan.

“Verandering verbeterd het verleden. Transformatie creëert de toekomst.”


Weet dat de kans om te krijgen wat je wil toeneemt als je duidelijkheid hebt over wat het precies is dat je wilt. Wil je een betere versie van NU of iets heel nieuws? Beide wegen komen met uitdagingen en beide leveren beloningen op. Kies met wijsheid.

“Het woord "transformatie" betekent eigenlijk "een verandering van vorm, uiterlijk, aard, of karakter." Op het meest fundamentele niveau is het ‘t gevolg van een verschuiving in trillingsfrequentie en patroon op een energie of essentie niveau. De kern of de essentie van alles is pure energie. Bij transformatie die plaats vindt op het energieniveau, veranderen we in zo’n mate dat we nooit meer terug kunnen naar hoe we eerder waren. Hetzelfde geldt voor organisaties en omstandigheden. Verandering die is geworteld in transformatie maakt veel meer kans blijvend en duurzaam te zijn. Het veld van potentieel is de speeltuin van transformationeel leiderschap. Grenzeloos en dynamisch, nodigt dit veld uit tot co-creatie, innovatie en nieuwe realiteiten.”  ~ Alan Seale, Centre for Transformational Presence

VERANDERING

Verandering vraagt van je om volledig vertrouwd te raken met de huidige situatie, en er aan te werken om jezelf of omstandigheden beter, mooier, gelukkiger, winstgevender of een ander "er" woord te maken. Het verleden is hierbij het fundamentele referentiepunt en acties zijn bedoeld om te veranderen wat er al is gebeurd.

Het succes van een initiatief tot verandering wordt beoordeeld door de ‘winst’ die aan het einde van je inspanningen wordt gerealiseerd, in vergelijking met toen je begon. Wanneer je kiest voor verandering, is je toekomst een soort gereviseerde of verbeterde versie van het verleden.

“Een vlinder is een transformatie, niet een verbeterde rups.”

TRANSFORMATIE

Transformatie is de bewering dat onze acties van vandaag onze toekomst van morgen creëren. Deze toekomst kan worden beschreven en gerealiseerd wanneer je jezelf volledig bevrijd van de beperkingen van het verleden. In transformatie, ontwerp je je toekomst en bedenk je manieren om het te realiseren.

Transformatie is niet de toekomst beschrijven door te verwijzen naar het verleden (beter, gelukkiger, of winstgevender,..); het baart een toekomst die geheel nieuw is.

“Traditionele shamanen -als de Otavalans, Salasacans, en Shuar- die diep in de regenwouden en hoog in de Andes van Ecuador leven, leren de eeuwenoude techniek van ‘droom verandering’. Zoals Shuar Uwishins zeggen: “de wereld is zoals jij deze droomd”. Met verbeeldingskracht, moed en vertrouwen droom je een nieuwe werkelijkheid in bestaan.”


Net als verandering, begint transformatie ook met het doorgronden van de huidige situatie en de zaken erkennen zoals ze zijn. Zonder een goede doorgronding van de huidige situatie, houden we onszelf vanaf het begin voor de gek over de toekomst.

Wanneer je het pad van transformatie kiest, wordt het gemakkelijker om het verleden achter je te laten ná de erkenning van de huidige situatie. Je staat jezelf toe de toekomst vrij voor te stellen; je maakt specifieke beloftes, met volledige integriteit, over hoe de dingen zullen zijn. Je onderneemt acties om ervoor te zorgen dat je je verklaringen over de toekomst naleefd.


IN ACTIE

In de modus van verandering, is de wens om het verleden te verbeteren leidend in wat we doen. Het verleden stelt grenzen en dringt -beperkte- mogelijkheden op. Verandering verbeterd de bestaande werkelijkheid.

In de modus van transformatie, stuurt de toekomst je acties aan en beperken alleen verbeelding en moed de grenzen van je mogelijkheden. Transformatie zorgt ervoor dat er een compleet nieuwe werkelijkheid kan ontstaan.

“Volgens de Paut Neteru, de Oudegyptische Boom des Levens, is verbeeldingskracht één van de 11 goddelijke eigenschappen die een mens rijk is. Het behoord toe aan de neter Hathor en zegd: “Het gaat niet om wat je verbeeld, maar wie [welk deel in jou: ziel of ego] het is die verbeeld. Je bent geen mens, maar een goddelijk wezen.”

HOE HET wél werkt

De mate van je ‘succes’ wordt bepaald door duidelijkheid te hebben over wat het is dat je nastreeft, verandering of transformatie. En door je doel helder voor ogen te hebben (of het samen eens te zijn over het doel). Waar richt jij, vanuit het hier en nu, je pijlen op.

 

Als niets meer moet

Als niets meer moet, is dat ont-moeten

Als niets meer moet, mag ik er zijn

Als niets meer moet, is alles mogelijk

Dan doet ontmoeten niet meer pijn


Het moeten zet me achter tralies

Met monsters om me heen op wacht

Afwijzing, Woede en Vernedering

Maar IK ben het die mezelf veracht


Ik maak van willen meestal moeten

Omdat ik steeds naar iets verlang

Goedkeuring, liefde of aanvaarding

En daarom ben ik altijd bang

 

Als niets meer moet, ontmoet ik Vrijheid

Zij wordt mijn liefste kameraad

Zij accepteert, steunt en vertrouwt me

Ik weet dat zij me nooit verraadt

 

Dan kan ik jou ook vrijheid geven

Ik houd je niet meer in mijn macht

Jij hebt recht op je eigen leven

Op jouw manier vanuit je kracht

 

Als niets meer moet, kan ik ontmoeten

Gewoon omdat het dan zo gaat

Niet meer de eis ontmoet te worden

Geen angst meer dat je me verlaat

 

Want zonder moeten is er Vrijheid

Vol liefde en humor spoort ze me aan

Om elk aspect van mezelf te beminnen

En zo het leven aan te gaan

 

Ik wil mezelf nu graag ontmoeten

Verlost van uiterlijke schijn

Ik sta mij toe niets meer te moeten

En eindelijk mezelf te zijn

 ~ Brigit Rozestraten, juli 2003

 

Artikelen: