Albert-Einstein


Over de kwaliteiten van levendige relaties

Meesterschap is het je committeren aan het verwerven van uitmuntendheid. Het levenslange pad van waarheidsvinderij, persoonlijke groei en zelfontplooiing. Meesterschap in relaties bereik je door open, in verbinding, enthousiast, kwetsbaar, leergierig en onderzoekend te zijn naar het leven, jezelf en de ander.

De waarde van een relatie ligt in de kracht, vitaliteit en dynamiek ervan besloten, en niet in het simpele feit van haar bestaan. Mensen stoppen vaak met ‘zich verhouden tot de ander’ als ze eenmaal een relatie hebben; een relatie werkt voor hen als een definitie, een instituut. Levendigheid stopt wanneer we iets definiëren. Iets of iemand die gedefinieerd is,.... is 'af', is 'dood'.

Als werkwoorden zelfstandige naamwoorden worden, eindigt meesterschap en neemt slavernij het over. Wanneer dit zich voordoet in relaties moeten we een transformatie riskeren. Een levendige relatie op het niveau van meesterschap schept een klimaat waarin individuen tot bloei komen. Het is een bewustzijn van de andere manier van zijn van ieder mens; een verwante manier van zijn. Het is liefde zonder gehechtheid.

“Levendige relaties zijn enthousiasmerend. Doodse relaties zijn angstig.”

Hoe het op dit moment is gesteld met het niveau van jouw meesterschap in relaties wordt bepaald door je gedachten over relaties. Dit is beschikbaar op een expliciet niveau gebaseerd op je opgedane ervaringen met anderen en op een impliciet niveau, hoe de relatie met jezelf is. Voor meesterschap in levendige relaties is het nodig om:

 • De keuze te maken bewust na te denken over je relaties in plaats van het onbewust vermijden om over je relaties na te denken.
 • Duidelijkheid te scheppen over wat je nu en in de toekomst wilt manifesteren in al je relaties (bijvoorbeeld: familie, geliefde, vrienden, recreatie, carrière, onderwijs, cirkels, huwelijk, gezondheid, geld, etc.).
 • Een verschuiving te realiseren van 'angstig denken' naar 'enthousiast denken'; van het ervaren van defensieve relaties in de comfort zone naar de bereidheid om risico's te nemen in relaties.
 • Nieuwe niveaus van bewustzijn en denken voor jezelf toegankelijk te maken, wat resulteert in een verhoogde staat van helderheid, nieuwe geloofsovertuigingen en de ervaring van liefde als een afwezigheid van negatieve gedachten.
 • Voor jezelf de kans te creëren negatieve gedachten en emoties los te laten die je niet ondersteunen in het meester zijn van je relaties (bv: geheimen, bedenkingen, vooroordelen, clichés, aanzienlijke mislukkingen, meningen, standpunten).

 

"We worden allemaal geboren als creatieve, liefdevolle genieën; alleen sommigen van ons groeien minder beschadigd op dan anderen ... ".

~ Buckminster Fuller, 1895 - 1983

 

Kwaliteiten van levendige relaties

De volgende eigenschappen zijn indicatoren dat een relatie opereert op het niveau van meesterschap. Het zijn GEEN definities en ze kunnen al dan niet geheel aanwezig zijn.

1. Verantwoordelijk zijn naar elkaar, en NIET verantwoordelijk zijn voor elkaar.

2. Responsief en existentieel leven.

3. Bewustzijn dat gedachte een creërende kracht is.

4. De keuze maken om (bewust) na te denken.

5. Dienstbaarheid, ondersteuning en erkenning.

6. Vertrouwen en affiniteit.

7. Effectief communiceren.

8. De afwezigheid van ouderlijk gezag.

9. Het vermogen om te ontvangen.

10. Hoog zelfvertrouwen.

11. Eervolle seksualiteit.

12. Vrijheid en waardigheid.

13. Het vermogen om samen alleen te zijn.

14. Creativiteit.

15. Heling

16. Vergeving als een bewuste staat.

17. Assertiviteit.

18. Lachen, humor en speelsheid.

19. Verwantschap: geen begin, geen einde, alleen verandering

20. De aanwezigheid van Liefde

"De twee kwaliteiten die essentieel zijn voor meesterschap in relaties zijn: effectieve communicatie en affiniteit."


Onderzoek je meest problematische relatie

Neem nu eerst je meest problematische relatie onder de loep. Problematisch is: met drama, verstoringen of irritaties, zorgen, elkaar lastig vallen, overlast veroorzaken, pijn doen of verdriet bezorgen, een toestand van geestelijke nood, inspanning ervaren.

Het is belangrijk te weten dat de hersenen gegevens en informatie opslaan, en in staat zijn hier aan te denken of zich deze te herinneren door onderscheid te maken met informatie uit het onbewustzijn. De geest is in staat tot het ontvangen of het creëren van nieuwe gedachten, die het onderscheidt van de ‘onbegrijpelijke collectieve geest’. Dit zorgd er voor dat we de neiging hebben om nieuwe gedachten te creëren die consistent zijn met wat we al in onze onbewuste geest hebben opgeslagen. Dit kan over alles gaan! Het hoeft dus niet direct de oplossing te zijn. Zo creëren we informatie en ervaringen die onze bestaande overtuigingen over relaties ondersteunen. Door deze negatieve duplicatie gaan we meestal door met het creëren van dezelfde problemen in onze relaties.

Dus sta eens stil bij je meest problematische relatie en identificeer het wie, wat, waarom en hoe ervan. Bespreek vervolgens je bevindingen met een goede vriend(in). Het uitspreken van en praten over deze problematische relatie betekend dat je voor deze problemen gekozen hebt. Met dit verkregen inzicht verschaf je jezelf meesterschap over deze problematische relatie. Je eist hiermee de verantwoordelijkheid op. Het is jouw probleem, jouw uitdaging. Jij bent er een expert in. Het enige wat nu rest, is om de keuze te maken of je dit probleem wilt houden, of dat je meesterschap wil verkrijgen over een andere, nieuwe uitdaging.

Het leven bestaat uit een reeks van uitdagingen/problemen. Je kan je niet ontdoen van deze uitdagingen. Je krijgt alleen de mogelijkheid om ze meester te worden en te transformeren in nieuwe uitdagingen waar je de voorkeur aan geeft, of uitdagingen waarvan je geniet! Uitdagingen waarvan je geniet worden doelen genoemd. Met dit nieuwe inzicht, heb je meesterschap verkregen over het heden en de toekomst van je meest problematische relatie.

"Het wonder van alle vooruitgang is het erkennen van -of duidelijkheid scheppen over- wat er is!"

 

De 20 kwaliteiten van meesterschap in relaties uitgelegd


Kwaliteit 1. Verantwoordelijk
; verantwoordelijk zijn naar, niet verantwoordelijk zijn voor elkaar
Verantwoordelijk zijn: De mogelijkheid om te reageren in het moment, in de huidige tijd; NU.

 • Vrijheid, levendigheid, ondersteuning en plezier ontstaan ​​uit de ervaring van je houden aan je afspraken. Je niet aan afspraken houden creëert een oneerlijke situatie van gedwongen worden verantwoordelijk te zijn voor iemand anders, wat zorgt voor slavernij, stagnatie, schuldgevoelens, woede en natuurlijk geen plezier.
 • Verantwoordelijk zijn betekend accuraat en nauwkeurigheid zijn en dit is een vorm van liefde en zorg.
 • Mensen hebben over het algemeen moeite met het houden van afspraken, omdat zij met te veel hebben ingestemd.
 • Elimineer al je afspraken, behalve die paar afspraken welke essentieel zijn voor het voortbestaan ​​van je relaties.
 • Wanneer afspraken eenvoudig en duidelijk zijn, is er een niveau van vrijheid en vertrouwen die je relaties voedt en humor en speelsheid creëert.
 • Bij complexe afspraken, wanneer men geconfronteerd wordt met de geringste teleurstelling, staan relaties onder druk en zijn mensen bereid om elkaar te verlaten.

"Verantwoordelijk naar = vrijheid.  Verantwoordelijk voor = slavernij."


Kwaliteit 2: responsiviteit en existentieel leven

Responsiviteit: Het vermogen om oorspronkelijk te handelen in plaats van reageren

Het vermogen om oorspronkelijk te handelen in plaats van reageren komt met de bereidheid je bewust te zijn van je gedrag en dit in het heden te corrigeren. Hiertoe moet je eerst accepteren dat je nooit overstuur bent om de reden die je denkt. Je overstuur-zijn komt altijd voort uit iets onvolledigs met iemand in je verleden. Dit stelt je in staat om zaken niet persoonlijk op te vatten. Je weet nu dat reacties van mensen op jou reflecties zijn van wie zij zijn, en niet wie jij bent in deze huidige tijd.

"De zon ziet geen schaduwen"

Wanneer je meesterschap begint te krijgen over de kwaliteit van je responsiviteit:

 • kan je je egoïstische gedrag eenvoudig opzij zetten.
 • ben je uitbundiger, vrij en open om te ervaren.
 • leef je in het moment en werkt minder met het geheugen.
 • raak je enthousiast over de toekomst en verandering.
 • leef je in de huidige tijd, waardoor je relatie kan transformeren, met of zonder jou.

Wanneer je levendige relaties hebt ben je je er sterk van bewust dat het leven existentieel is en laat je je relaties transformeren, met of zonder jou. Je zal niet verwachten dat iedereen bij je blijft. In het besef dat je een bijdrage aan elkaar hebt geleverd, die heel en compleet is, zal je mensen laten gaan.

"Ik hou van jou = Ik hou van mijzelf als ik bij jou ben"


Kwaliteit 3: Denken; je ervan bewust zijn dat gedachte een creërende kracht is.

Denken: Is een daadwerkelijk metafysisch ding met de macht om materie te creëren en te vernietigen. Onze gedachten zijn metafysische dingen die ons en elkaar maken. Gedachten hebben de macht om materie te scheppen en vernietigen.

Wat wij de werkelijkheid noemen wordt gecreëerd door onze gedachten. En onze relaties staan niet los van onze gedachten. Zelfs onze emoties worden gecreëerd door onze gedachten:


ANGST bedachtzaam ervaren is ENTHOUSIASME

VERVELING bedachtzaam ervaren is SERENITEIT

EENZAAMHEID bedachtzaam ervaren is AL-EEN-ZIJN


Denken is creëren

Positieve gedachten creëren positieve relaties. Negatieve gedachten creëren negatieve relaties. Waar je aan denkt daar krijg je meer van. Negatieve feedback zorgt voor negatief gedrag. Positieve feedback zorgt voor positief gedrag. Waar een mens niet tegen kan is geen feedback. Mensen worden letterlijk liever geslagen dan genegeerd.

"Je bent zelf het denken. Daarom ben je jou gedachten."


Kwaliteit 4: Keuze om te denken; Het maken van de keuze om BEWUST na te denken

Keuze om bewust te denken: Een alternatief voorbij beslissing; de ervaring om je in het onbekende te bewegen vanuit enthousiasme in plaats van angst; veroorzaken; maken; overleven.

De meesten van ons zijn geboren met het vermogen om te denken. We genieten ervan en kiezen ervoor om te denken, wetende dat het essentieel is voor onze overleving. Omdat we denken, overleven we de grote en kleine gebeurtenissen van het leven, zoals geboorte, onze jeugd, onze tiener jaren, onze ouders, school, werk, etc.

De keuze om te denken staat synoniem voor de keuze om te leven, te overleven, te floreren en te creëren. Al vanaf de conceptie worden we geconfronteerd met de vraag: "Wat ben je bereid te doen om te overleven?". En hoe het antwoord zich ook openbaard, positief of negatief, het is altijd hetzelfde .... ALLES! We zijn evenzo bereid om bekwame, liefdevolle genieën te worden als criminelen of verslaafden. Of we houden ons dom.

We kiezen bewust om datgeen te denken en te worden wat er voor nodig is om in onze omgeving te kunnen overleven. Vaak doen we dat op dezelfde manier als onze moeders, onze vaders, of andere belangrijke rolmodellen ons hebben laten zien. Wanneer we op deze wijze (door het kopiëren van gedrag van rolmodellen) anderen "worden" verliezen we onze eigen identiteit.

"Ouderschap = je kind voldoende beschadigen om in een corrupte samenleving te passen"

We worden van jongs af aan onderworpen aan duizenden inconsistente levensschokkende zaken, die veroorzaken dat we onze eigenwaarde verliezen en meer en meer kritisch over onszelf worden. We beseffen ons als kinderen, en vaak ook als volwassenen, niet dat mensen inconsistent zijn en altijd de regels zullen blijven veranderen.

 

"REGEL ÉÉN: 1. Kom niet te laat 2. Niet meer dan 5 minuten te laat komen 3. Kom altijd en als je te laat komt, bel! 4. Committeer je nergens meer aan!"

Deze veranderingen in de regels worden door ons waargenomen als "onderbrekingen in onze werkelijkheid," gebeurtenissen die in strijd zijn met "onze gedachten." Dit zijn levensschokken die ons begrip te boven gaan. Terwijl deze levensschokken continueren, zal ons vertrouwen in onszelf als zijnde liefdevolle, bekwame genieën afsterven tot op het punt dat we daadwerkelijk geloven dat we niet in staat zijn om te overleven. We zijn dan niet meer bereid om te kiezen voor bewust denken.

Onze perceptie van onszelf verschuift. We geloven dat "we er niet uit zullen komen met onze ouders, broers en zussen en/of vrienden"; dat "niets wat we doen goed genoeg is"; dat 'we niet kunnen winnen"; dat "we niet ok zijn zoals we zijn." We kiezen er dan voor om bewust denken te vermijden (te sterven) en niet te overleven.

Op dit punt beginnen we gedrags- en gedachtepatronen te creëren waarvan de motivatie niet groei gedreven is maar uit zelfbehoud voortkomt (Piramide van Maslow). We doen en denken alleen nog om onszelf te beschermen/ af te schermen tegen het ongemak van groei.

"Wat waarlijk resultaten boekt in psychologische en spirituele groei is de moed om emoties te uiten. Inzichten alleen zijn niet transformationeel, enkel informatief. We moeten eerst bereid zijn om de emoties ervan te doorvoelen."

Transformatie doet zich niet voor in afwezigheid van emoties en begrip. Alleen wanneer de ervaring en het denken tegelijkertijd optreden kan het bewustzijn worden veranderd.

 

Mensen die kiezen voor bewust denken (levendige relaties)

Mensen die het bewust denken vermijden
(doodse relaties)

Hebben duidelijkheid over hun verleden, heden en toekomst.

Hebben vage indrukken over hun verleden, heden en toekomst.

Ervaren vrijheid als een verantwoordelijkheid.

Ervaren vrijheid als een vrijbrief.

Nemen de verantwoordelijkheid voor het creëren en ontvangen van de resultaten in hun leven.

Verwijten, spelen slachtoffer en zijn altijd op zoek naar iets of iemand om hun leven voor hen te creëren.

Gaan voor het hoogste in zichzelf, spelen het spel van het leven op 100%, zijn bereid te riskeren.

Spelen op veilig. Pretenderen te participeren, leven het leven in de comfort zone.

Voltooien voortdurend bewust, door vergeven en in het hier en nu zijn.

Zijn meestal in onvolledigheid, slepende relaties, laten vermijdingsspelletjes eindeloos voortduren, zijn boos en zitten vast in het verleden.

Hebben lange relaties; vertrouwen en accepteren dat transformatie continu, waardevol en natuurlijk is.

Hebben korte relaties, stoppen voor het ongemak van groei zich aandient, vernietigen relaties voordat ze transformeren.

Zijn enthousiast over verandering, en ervaren transformatie als de mogelijkheid om een bewuste ervaring voorbij vorm te hebben.

Zijn bang van verandering, bestendig, defensief en boos, omdat ze transformatie als "The End" ervaren.

Zijn accuraat, moedig en behouden "hun" ethiek en eergevoel zelfs onder bedreiging; weten dat waarheid in de huidige tijd is en de deur is naar hun toekomst.

Zijn "aardig" en angstig oneerlijk; geven gemakkelijk   "hun" macht over aan anderen; verliezen zich in willekeurige meningen, overtuigingen, gevoelens; lijden aan chronische lage eigenwaarde en hulpeloosheid.

Streven naar uitmuntendheid, gaan voor meesterschap in alles wat ze  verkiezen te doen en waarderen hun vaardigheden en de vaardigheden van anderen.

Beschikken niet over echte vaardigheden, training, ervaring of kennis en oordelen over, keuren degenen af die deze eigenschappen wel bezitten; hun eigen   vaardigheden worden als een last ervaren.

Vertrouwen in hun eigen lichaam, denken, geest en omgeving, wetende dat twijfel transformeert in vertrouwen.

Vrezen zichzelf, anderen en andere "grotere krachten" die   heersen over "de onkenbare werkelijkheid", waardoor ze machteloos zijn en afhankelijk van blind geloof .

 

5: Ondersteuning; dienstbaar, ondersteuning en erkenning

Dienstbaar (supporting): Het geven van hulp of ondersteuning aan een ander, zonder oordeel; een daad welke de tijd overstijgt.

Erkenning: Het vermogen om je bewust te zijn van en, in het openbaar, te delen wat en wie je waardeert; de mensen op te merken en erkennen die bijdragen aan/ bijgedragen hebben aan je leven.

De enige redenen voor relaties en die de tijd overstijgen zijn: dienstbaarheid, ondersteuning en erkenning. In eenvoudige termen betekent dit dat we voor elkaar zorgen. Andere redenen zijn geldig zo lang de deelnemers beseffen dat mettertijd ALLE andere redenen zullen veranderen.

Wanneer een relatie levendig is, zullen alle redenen voor diens bestaan (met uitzondering van dienstbaarheid, ondersteuning en erkenning) veranderen. Leeftijd, fysieke verschijning, seks, geld, intelligentie, enz. zijn allemaal goede redenen voor een relatie zo lang als jij en je partner beseffen dat met de tijd, die redenen zullen veranderen.

 • De passie zal verdwijnen.
 • De intelligentie zal minder indrukwekkend zijn.
 • De gerieflijkheden zullen voor lief worden genomen.
 • De jeugd en fysieke schoonheid zal verdwijnen.
 • Etc. ...

Weet dit, zodat wanneer het zich voordoet je mogelijk verdrietig zal zijn maar niet totaal overweldigd.


Kwaliteit 6: Vertrouwen; vertrouwen en affiniteit

Vertrouwen: De bewuste transformatie van twijfel in vertrouwen.
Affiniteit: Het delen van een zelfde idee of gedachte; leuk vinden of houden van dezelfde waarden en belangen

De ervaring van vertrouwen komt met het besef dat twijfel transformeert in vertrouwen en in feite, essentieel is voor het vertrouwen.

 • Vertrouwen is de context voor lange termijn relaties.
 • Vertrouwen is essentieel binnen intieme relaties omdat intimiteit onmogelijk is zonder emotionele zichtbaarheid en het riskeren van afwijzing.
 • Vertrouwen is ook essentieel voor creativiteit omdat het zorgt voor de bereidheid om fouten te corrigeren en wanneer nodig van richting te veranderen.
 • Vertrouwen en affiniteit produceren zowel emotionele als lichamelijke genezing.
 • Vertrouwen in relaties wordt ondersteund door een minimaal aantal afspraken en de discipline deze te houden.
 • Vertrouwen zal uiteindelijk het leven geven aan integriteit - de staat van heel zijn en oprecht zijn .


"Niemand kan iets van jou afwijzen, als je dat zelf niet in de eerste plaats verworpen hebt. Wat je omarmt kan niet door anderen worden afgewezen."

Affiniteit en effectieve communicatie zijn de twee dingen die het meest belangrijk zijn in een succesvolle relatie.


Kwaliteit 7: Communicatie; effectieve communicatie

Effectieve communicatie: De uitwisseling van ideeën tussen twee mensen en het opzettelijk veroorzaken van de re-creatie (opnieuw creeëren) van de ervaring van iemand anders.

Effectieve communicatie:

 • Lost gevoelens op van afgescheiden zijn.
 • Wist conflicten, misverstanden en wrok.
 • Schept gemeenschappelijke doelen.
 • Creëert harmonie, dat is nauwkeurigheid zonder strijd en inspanning.
 • Schept duidelijkheid, dat is een hoge staat van bewust zijn van de oorzaak.
 • Schept overeenstemming/ verbintenis, dat is realiteit.
 • Schept levendige relaties - een omgeving waarin individuen floreren, het besef van eigenheid van een ander mens zijn/haar manier van zijn; een verwante manier van zijn, liefde zonder gehechtheid.
 • Elimineert bedenkingen/gepieker die je van je welzijn beroven en anderen kwaad doen. Je partner niet de waarheid vertellen doodt alles.


Kwaliteit 8: Autoriteit; afwezigheid van het ouderlijk gezag

Autoriteit: Iemand of iets waar je voor kiest door te worden beïnvloed, van te leren, leerling te zijn.

Door jaren van conditionering, ervaren de meeste mensen autoriteit als controle in plaats van iemand of iets waar ze voor kiezen om bij te zijn, van te leren en zoals hen te zijn. Zolang iemand autoriteit kwalijk acht of vermijdt, zal hij gefocust zijn op het gevolg (i.p.v. oorzaak) en zal zelf nooit een positie van gezag bereiken.

"Schuld, is een gedachte"

Vaak krijgen mensen in relaties te maken met een toenemende hoeveelheid oneerlijkheid en schuld in hun relaties. Zelfs als ze ervoor kiezen om deze twee vernietigers van relaties op te lossen, zullen ze er een lange tijd aan werken om ze op te lossen. De waarheid wil, dat oneerlijkheid en schuldgevoel uitkomsten zijn van een onvolwassen relatie met 'gezag'.

"Het probleem is niet wat je zegt, maar tegen wie je het zegt. Praat je met je geliefde of tegen je moeder?"

In de afwezigheid van autoriteit, is het onmogelijk om oneerlijk te zijn of schuldgevoelens te ervaren. Als er geen gezag is aan wie je je moet verantwoorden, heb je geen reden om niet de waarheid te vertellen wanneer daarnaar wordt gevraagd of wanneer je 'gewoon' in gesprek bent. Schuld verdwijnt ook en houdt op met evolueren wanneer er geen autoriteit is aan wie je schuldplichtig bent.

Als kind leren we te liegen om onze geliefden te beschermen en geen pijn te doen - meestal onze ouders. Vaak, zo niet altijd, wanneer we eerlijk waren kwetsten we onze ouders, vrienden, geliefden of we werden er voor getuchtigd, gestraft en in sommige gevallen geslagen.

"Wanneer relaties vrij zijn van ouderlijk gezag (ouderlijk als in: oude, historische, niet-productieve autoriteit), zijn ze levendig, eerlijk, echt en zonder façade. Ze groeien geometrisch."

Als kind, zijn we regelmatig boos op onze vaders, moeders, en andere belangrijke volwassenen in ons leven. We waren vaak niet vrij om deze woede te uiten en werden zo bedreven in het ophouden ervan. Als volwassenen, gaan we door met dit aangeleerde gedrag van woede inslikken. We gaan door met het onderdrukken van onze woede tegenover onze bazen, geliefden, echtgenoten, kinderen, ouders, collega's en vrienden. Leer om je historische en huidige woede bewust los te laten, en je kan:

 1. Je bewust worden van de manier waarop je je van woede onthoud.
 2. De mogelijkheid verkrijgen om woede in het NU vrij te laten
 3. Leren hoe je woede los laat zonder schade voor jezelf of iemand anders.


Kwaliteit 9: Ontvangen; het vermogen te ontvangen

Als kind, verschuift de relatie met onze ouders van één van geven en ontvangen naar één van geven en ontkennen - met andere woorden, van onvoorwaardelijke liefde naar voorwaardelijke liefde. Vanaf dit moment, kennen we geen andere manier van opvoeden anders dan via voorwaardelijke liefde of manipulatie.

De keuze waar we als ouders voor komen te staan is om ofwel voorwaardelijke liefde te geven, die het vermogen van intimiteit van het kind beschadigd, ofwel de ouderrol niet oppakken, waardoor ons kind onvoorbereid is op een samenleving vol met eisen en voorwaarden die van essentieel belang zijn voor de overleving van het kind.

Gever of Ontkenner

Naarmate we ouder worden, nemen we meer en meer de rol op ons van of de Gever of de Ontkenner. In onwetendheid, wijzen de meeste mensen dan één van deze rollen aan als zijnde 'fout' - meestal is dat die van de Gever of Ontkenner. De waarheid is, dat deze rollen werden aangenomen als kind en essentieel waren voor onze overleving als kinderen.

De Ontkenners werden meestal 'binnengedrongen', gedwongen om te presteren, werden constant bevraagd, of zelfs seksueel gepest of verleid. Ze leerden zich eerder te beschermen dan over te geven. Ontkenners zijn bang om overmand, veroverd, gesmoord, bezeten, verzwakt, uitgebuit en binnengevallen te worden.

Gevers, als kind, ervaren hun jeugd als een beroving van verzorging of aandacht. De feitelijke omstandigheden zijn hierin niet belangrijk. Hun persoonlijke ervaring van de omstandigheden wel. Sommigen zijn eigenlijk te vroeg gespeend, niet vastgehouden of voldoende contact mee gemaakt, of te vaak alleen gelaten. De Gever leert om te behagen, te initiëren, te zoeken en manipuleren.

"Gevers worden gezien als de "goeierik". Ontkenners worden gezien als de "slechterik". Gevers krijgen weinig aandacht. Ontkenners krijgen veel aandacht."

Gevers voelen zich

Ontkenners voelen   zich

Opgewonden

Afgescheiden

Aanvaardend

Kritisch

Sexueel

Onzijdig / neutraal

Toegewijd

Besluiteloos

Afgewezen

Gewenst

Gewillig

Superieur

Behoeftig

Onaantastbaar

Slachtoffer

Gekrenkt


Gevers zien hun partners als verkeerd en beledigend. Zij voelen "de pijn van écht verliefd zijn" en afgewezen worden. Ontkenners zien hun partners als de juiste, maar misleid. Ze voelen zich "schuldig voor het afwijzen van de liefde" van hun partners, maar daar onder schuilt dat zij zichzelf als onbeminnelijk ervaren.

Wat Gevers en Ontkenners gemeen hebben, is angst. De Gever is bang dat als hij stopt met geven niemand hem wil. De Ontkenner is bang dat als zij stopt met ontkennen, niemand haar wil. Hun wederzijdse angst creëert machtsstrijd over seks, geld, huishouden, kinderen, om het even wat! De Gever begint te geven om te controleren en veroveren. De Ontkenner begint te ontkennen, omdat ze zichzelf ziet als superieur aan de Gever, ze heeft iemand onder haar stand gekozen, en verdient beter. Meestal schuilt onder dat alles dat ze zichzelf onbeminnelijk voelt, niet de moeite waard om van te houden. Wanneer Gevers en Ontkenners genoeg machtsstrijden verloren hebben, creëren ze afstand door:

 • Territorium af te bakenen
 • Het creëren van façades
 • Opgaan in hun werk, met uitsluiting van hun relaties of familie.
 • Opgaan in hun kind of familie met uitsluiting van hun man of geliefde.

Uiteindelijk geven ze elkaar de schuld, creëren afstand en wederzijdse isolatie, wat resulteert in verwijdering en natuurlijk weinig of geen intimiteit. Om intimiteit te creëren, moet je leren om deze rollen om te keren. Je moet zeker weten dat je intimiteit wilt, want het impliceert meer dan de meeste mensen bereid zijn om toe te laten in hun relaties. Intimiteit is niet alleen geven, delen en aanraken, maar vereist ook:

 • Laten zien wanneer je je goed en slecht voelt.
 • Kwetsbaar zijn.
 • Riskeren om gekwetst te raken.
 • Eerlijk zijn.
 • Ontwikkelen van vertrouwen door twijfel.
 • Vergeven.
 • Vrijheid voor alle betrokkenen.

"Intimiteit is niet veilig noch eenvoudig en evolueert in veiligheid, alleen als je nu kunt geven en later ontvangen."

Intimiteit kan worden gecreëerd door het omkeren van de rollen en het omkeren ervan is moeilijk te bereiken. De rollen zijn levenslange gedragspatronen die goed werk hebben gedaan, ze hebben er namelijk voor gezorgd dat het individu kon overleven. Om van rollen te veranderen, moeten beide partners vertrouwen hebben en geduldig zijn met elkaar, omdat:

"Gevers kunnen niet 'faken' dat ze Ontkenners zijn EN Ontkenners kunnen niet 'faken' dat ze Gevers zijn. Hun grootste wederzijdse angst is dat zij van rollen zullen wisselen en hun partner niet."

Kijk eens naar je relatie en check wie welke rol speelt. Word je bewust van de rol die je speelt. En wissel dan bewust van rol. Het is essentieel dat je geduldig bent en voldoende tijd neemt voor:

 • Beide partners om hun aanvankelijke angst om te zetten in enthousiasme.
 • Beide partners om bedreven te worden in hun nieuwe rol.
 • De Gever om "te geven voor de controle" te gaan vervangen voor geven vanuit integriteit en zelf - respect.
 • De Ontkenner om zich bewust te worden van de bijdrage van zijn partner aan z'n leven en dit voldoende te waarderen om te beginnen met geven.

"Alles wat je je relaties geeft en ontzegt zal aan jou gegeven en ontzegt worden"

Om de vreugde en extase van relaties te ervaren, moet je jouw Geven/ Ontkennen relaties transformeren in Geven / Ontvangen relaties.

"Een relatie wordt niet spiritueel, tenzij je je committeert !!!"


Kwaliteit 10: Zelfvertrouwen; een hoge mate van zelfvertrouwen

Eigenwaarde: De reputatie die we verwerven met onszelf; onze meest diepgaande en belangrijke oordeelvelling.

Al je relaties zijn perfect, alleen je definities ervan zijn verkeerd. Je verwacht dat ze iets zijn wat ze niet zijn. Je kan niets verwerven, laat staan onderhouden, als je het ervaart als meer belangrijk dan jezelf.

 • Als je geld ervaart als waardevoller dan jezelf, zal je altijd arm zijn.
 • Wanneer je je vader en moeder ervaart als je ouders, zal je nooit goed genoeg voor hen zijn.
 • Wanneer je God ervaart als beter dan jezelf, zal je altijd een religieuze zoeker zijn.
 • Als je altijd op zoek bent naar de perfecte partner om je leven door te leven, vraag jezelf dan af wat hij of zij met jou zou willen.

"Gebeurtenissen hebben geen andere betekenis dan de betekenis die wij er aan geven. De afwezigheid van noodzaak creëert talrijke buitengewone relaties."


Kwaliteit 11: Seksualiteit; eervolle seksualiteit

Eervolle seksualiteit: Is de ervaring alleen dat te doen wat jou bevredigd en tegelijkertijd eert, en waardoor je zelfrespect creëert. Het is de afwezigheid van erfelijke moraal en normen, en wordt geleid door je zelf bepaalde waarden en ethiek.

We zijn een product van seks. Het is onze oorsprong en bron. Het is het gedrag door welke we geschapen zijn. Seks is een diepere vorm van communicatie, een feitelijke ervaring van gemeenschap. Eervolle seks is een van de grootste geschenken die we kunnen geven aan iemand. Seks, op zijn best, is om van te genieten en te vieren.

"In orgasme, transcendeert seks het lichaam en zelfs de geest. Het overstijgt biologie, het is spiritueel; het is metafysisch."

Eervolle seks is jezelf ontmoeten door je partner. De sleutel is om iemand te kiezen bij wie je je eervol voelt. Vervolgens: vergeet je in de huidige tijd, dat is wat het NU is. Je bent totaal in contact en opnieuw verbonden. Je wordt deel van je partner, deel van je geliefde, weer één met de moeder. Je versmelt opnieuw met het bestaan.

"Je kunt niet van iemand houden die je niet voelt. Mensen moeten voelen dat je nog steeds geïnteresseerd bent in hun lichaam."


Kwaliteit 12: Vrijheid

Vrijheid: De oer context van waaruit de hele schepping optreedt, waaruit alles gebeurt; in staat zijn om vrij te kiezen en te bepalen over eigen handelen; oorzakelijk zijn.

Waardigheid: Het waardig zijn van respect of eer; zelfrespect gemotiveerd door liefde en enthousiasme.

 • Je relaties zijn niet kant en klaar. Ze volgen geen voorgeschreven patroon.
 • Je hoeft jezelf niet te dwingen om iets te doen. Je ervaart vrijheid als vreugde niet als schuld.
 • Je handhaaft je vrijheid, zelfs onder bedreiging en laat de vrijheid aan anderen, zelfs als je dat verdriet bezorgd.
 • Je weet dat vrijheid de hoogste kwaliteit is die er is, zelfs hoger dan de liefde, omdat liefde, zonder aanwezigheid van vrijheid en waardigheid, vals is.

"Alleen twee vrijheden kunnen dicht genoeg bij elkaar komen om elkaar te omhelzen."

Vrijheid zit van binnen en wordt niet bepaald door vorm. Als je vrij wilt zijn, moet je stoppen met iets of iemand de schuld geven. Vaak hebben we als kind ervaren hoe onze vrijheid van ons afgenomen werd. Dit gebeurde meestal in de vorm van ouderschap.


Kwaliteit 13: Alleen zijn; het vermogen om samen alleen te zijn

Alleen: Compleet zijn, heel zijn, all-één-zijn

De meeste mensen realiseren zich niet dat de ervaring van het alleen zijn is om all-één te zijn, compleet te zijn. Het heeft niets te maken met eenzaamheid. Het betekent compleet met jezelf zijn, oké met jezelf zijn, om comfortabel te zijn met je lichaam, geest en omgeving. De mogelijkheid om alleen te zijn stelt je in staat met iemand anders samen te zijn.

"Je moet een relatie met jezelf hebben voordat je in staat bent samen met iemand anders te zijn. Dit is een voorwaarde voor een levendige relatie."

De meeste relaties zijn geboren uit angst om alleen te zijn. Zij zijn; daarom fundamenteel behoefte-gemotiveerd, ingegeven door angst in plaats van keuze. Liefde wordt dan het onvermogen om alleen te zijn; liefde wordt dan je onzekerheid. Je partner is een ontsnapping aan jezelf; je wordt afhankelijk van hem en uiteindelijk veracht je hem. Dit is hoe liefde verandert in haat.

Als je alleen zijn ervaart als compleet of all-één- zijn, ben je niet afhankelijk van anderen voor je geluk. Je bent in staat en bereid om jezelf te vermaken. Om alleen zijn te ervaren als compleet, moet je eerst "all-één-zijn" als vreugdevol ervaren, kies dan pas om een relatie te hebben.

"Al vroeg in ons leven ervaren we voor de eerste keer het alleen zijn als eenzaam zijn. Sommige studies geven aan dat dit zich al zo vroeg voordoet als vanaf de geboorte."

Bij de geboorte bewegen we van één zijn met onze omgeving naar er afhankelijk van zijn, van deel uitmaken van onze moeder, aangesloten op en verbonden met haar; verwant, naar afgescheiden zijn en willekeurig worden aangeraakt. Aanraking was onze eerste taal. We communiceerden via vastgehouden worden, kietelen, koesteren, strelen, wiegen, er werd in algemene zin voor ons gezorgd en met ons gespeeld. Dit aanraken werd onze verbinding met liefde, veiligheid, aandacht en op haar meest belangrijke niveau, was het een bevestiging van ons bestaan.

Naarmate we ouder werden, werden we ontmoedigd ons eigen lichaam of de lichamen van anderen aan te raken. Mensen die negatieve gevoelens hebben over het aanraken van zichzelf en anderen, voelen zich meestal negatief over zichzelf als totaal persoon. In de meeste samenlevingen, is aanraking:

 • Een uiting van intimiteit
 • Iets waar we over nadenken voordat we het doen
 • Een (af)gesloten communicatiekanaal
 • Zelden gebruikt in relaties
 • Iets wat we niet met onszelf doen
 • Iets wat we niet met anderen doen


Kwaliteit 14: Creativiteit

Creativiteit: Is om een onderscheid te maken in en het bewust veroorzaken van wat er al is. Het is duidelijk over wat is. Creativiteit is recht evenredig aan je vermogen om onderscheid te maken over wat het is dat je verkiest te creëren.

"Creativiteit is duidelijkheid over wat is"

 • Creativiteit is de bereidheid om bewust te veroorzaken wat er al is.
 • Als je creatief bent, worden verandering en problemen kansen in plaats van dingen die we vrezen of waar we in falen.
 • Essentieel voor creativiteit is de bereidheid om te kiezen en corrigeren, om aan "correctie" te denken in plaats van "mislukking".

Creatieve mensen hebben een hoger dan gemiddelde tolerantie voor fouten en, in feite, begrijpen ze dat creativiteit de moed vereist om fouten te maken. Zij weten dat door fouten creativiteit optreedt, dat een fout niets meer is dan een resultaat dat vervolgens kan worden gecorrigeerd of bevestigd om het gewenste resultaat te geven, of om een nieuwe richting te creëren.

Wanneer de kwaliteit van creativiteit aanwezig is, veranderen relaties en problemen worden kansen in plaats van zaken die we vrezen of waar we in falen. Mensen in creatieve relaties zijn bereid om het risico te nemen iets nieuws tot stand te brengen. Zij vertrouwen op hun relatie, zelfs als het nodig is om "los te laten" of te vernietigen van wat ze hebben om iets nieuws te creëren.

Problemen en moeilijkheden houden op te bestaan wanneer we onszelf toestaan om creatief te zijn. Elke inspanning wordt een gelegenheid om tevredenheid te genieten en ervaren, om bij te dragen en de kans te hebben om deel te nemen.

"Moed: De bereidheid om op te treden wanneer de mogelijkheid van falen (fouten maken) bestaat."

Creativiteit is de moed hebben om:

 • Risico te nemen
 • Vrij en open te zijn om te ervaren
 • Iets nieuws tot stand te brengen
 • Je eigen organisme te vertrouwen
 • Spanning te ervaren
 • Hebben wat je zegt dat je wilt hebben
 • Los laten of vernietigen wat je hebt om iets nieuws te creëren.


We leren als kinderen om creëren te voorkomen:

"Oh, dat heb je maar verzonnen!" OF "Kijk nou wat je gedaan hebt! Je hebt het kapot gemaakt! "


Vervolgens leren we actie te ondernemen om creëren te voorkomen.

"Ik ga studeren, zodra deze tv-show voorbij is." OF "We moesten bij elkaar blijven voor de kinderen." OF "We gaan trouwen als ik die promotie krijg."


Uiteindelijk, stoppen we met het nemen van de verantwoordelijkheid over ons vermogen om te creëren:

"Het drong plotseling tot me door ..." OF "Het kwam uit de lucht vallen ..." OF "Alsof het uit een droom kwam ..."


"Creativiteit vereist meestal focus, gericht en zinvol werken voorafgaand aan de actualisatie. Dit is over het algemeen in tegenspraak met de definitie van creativiteit die je er bewust op nahoud."


Kwaliteit 15: Heling

Affiniteit: Een houden van of voorliefde voor; delen van een zelfde idee of gedachte.
Bewustzijn: Het vermogen om bewust te zijn van het bestaan; de staat waardoor je waarneemt of aanvoelt.

Eén van de unieke voordelen van een levendige relatie is om incompleet emotioneel en psychologisch trauma te kunnen helen, om elkaar bewust te helen. Om te genezen, moet een wond open zijn; om een emotionele wond te helen, moet je kwetsbaar zijn. Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een vermogen dat zowel moed als bewustzijn vereist.

Tijdens het helingsproces, verworden woede en afwijzing tot mededogen, mededogen is een functie van de liefde. Mededogen is het erkennen van de bijdrage die iemand levert en / of heeft geleverd aan je leven.

Het fenomeen heling/genezing is iets waarover je de totale controle hebt. Jij kiest steeds de intensiteit en duur van het proces tot de heling voltooid is. Helen is niet makkelijk, omdat er altijd de mogelijkheid bestaat voor meer pijn of om opnieuw gekwetst te raken, maar dit is de enige manier om te helen. Het alternatief is je afsluiten, ziekte creëren en dood gaan.

"Wanneer je dit helingsproces niet ervaart in significante relaties, ben je het aan het vermijden of naïef, en is het tijd om te evalueren of je bereid bent om in een relatie te zijn."

Wanneer je bewust bereid bent om heling te laten plaatsvinden, zullen jij en je partner op een bepaald punt heling ervaren. Je zult dan in een relatie zijn met elkaar, en niet met jouw perspectief op relaties in het verleden.


Kwaliteit 16: Vergeving; vergeving als een bewuste toestand

Vergeven: De bewuste staat van het opgeven van wrok tegen, of de wens om te straffen; om te stoppen met boos zijn; los laten van macht en controle over anderen.

Vergeving is een staat van bewustzijn waarnaar men streeft. Het is niet een enkele handeling, maar meer een staat als geluk of sereniteit. Vergeving is een gemoedstoestand die men praktiseert totdat het wordt geïnternaliseerd. Vergeven is het opgeven van de macht en controle over een andere persoon of personen; stoppen met boos zijn; stoppen wrok te koesteren tegen.

"Zodra je vergeving ervaart, ervaar je meteen geluk en vreugde. Voel je je energiek."

Het ongemak wat je in eerste instantie ervaart, bij het zuiveren van je geest van wrok, is uiteindelijk de moeite waard, omdat het je in staat stelt om op een nieuw niveau te functioneren. Plotseling ervaar je dat je met iedereen kunt praten, je kan met iedereen samen zijn zonder dat hun vorm invloed heeft op jou zelfvertrouwen en levendigheid.

Je ouders vergeven is de meest betekenisvolle en belangrijke daad van vergeving voor jou om te voltooien. Het bevrijdt je om jezelf te zijn. Het maakt niet uit of ze nog leven of dood zijn. Dat jij hen vergeeft is essentieel voor je levendigheid.

"Vergevingsgezindheid stelt je in staat om met humor naar jezelf en je omstandigheden te kijken."


Kwaliteit 17: Assertiviteit

Assertiviteit: De vaardigheid van jezelf uitdrukken, bevestigen, en het positief verklaren van je oneindige creativiteit, terwijl het ook bijdraagt aan je relaties.

Omdat de meeste mensen al hun hele leven lang lijden onder conditioneringen die hun weerbaarheid remt, lijden ze aan grote blokkades, sommige daarvan zijn:

 • Dat mensen niet geloven dat ze het recht hebben om assertief te zijn.
 • Dat ze bang en angstig zijn om assertief te zijn.
 • Dat ze niet beseffen dat assertief zijn een verworven vaardigheid is die oefening vereist.

"De resultaten in je leven zijn recht evenredig met de mate waarin je vakkundig bent in assertief zijn. Er zijn eigenlijk maar drie keuzes in relaties - assertief, agressief of niet-assertief te zijn."

AGRESIEF gedrag is eigenlijk naar buiten gerichte woede en niet-assertief gedrag is naar binnen gerichte (innerlijke) woede en / of angst. Beide leiden tot schade aan alle betrokken personen. ASSERTIEF gedrag, daarentegen, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en welzijn van alle betrokkenen. Wanneer dit wordt bereikt en begrepen kan er open intimiteit, zelfexpressie, effectieve communicatie, zelfvertrouwen en creativiteit mogelijk zijn in je relaties.

"Assertiviteit is niet agressiviteit, woede en vijandigheid. Assertiviteit evolueert en verrijkt jou en anderen, en is respectvol jegens de rechten van anderen."


Kwaliteit 18: Lachen; lachen, humor en speelsheid

Lachen: Een extatische bewustzijnstoestand die optreedt voorbij het denken.
Humor: Een gemoedstoestand die de toestand van zichzelf en de mensheid beleeft met ironische plezier.
Speelsheid: Een bewuste, kind-achtige toestand.

 • Je denkt minder en bent bereid dwaas en speels te zijn.
 • Je bent meer 'uit je hoofd', of wat de huidige technologie als je hersenen beschouwt.
 • Je hebt een niet-ernstige oprechtheid en bent bereid om alles te zijn.
 • Je relaties zijn speels en zonder aanwezigheid van geïsoleerde ernst.

Sommige mensen definiëren ernst als zijnde een synoniem van eerlijkheid, doeltreffendheid en oprechtheid. Dat is niet juist. In en van zichzelf, is ernst waardeloos en, in feite, de wortel van alle ongemak. Uit wetenschappelijke gegevens blijkt duidelijk dat mensen productiever en creatiever zijn, sneller leren en meer onthouden wanneer ze genieten van zichzelf.

"Ernst en woede zijn de oorzaak van ziekte. Lachen is de genezer. Lachen is essentieel voor jou voortbestaan en voor het voortbestaan van je relaties. Pas op voor de ernst, wees bewust en lach."

De afwezigheid van gedachte gebeurt altijd tijdens lachen. Het zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden verschijnselen. Het zijn spirituele kwaliteiten. Het zijn uitingen van het leven zelf en van jou levendigheid, je herboren natuur. Totaal lachen is zeldzaam - het is wanneer elke cel van je lichaam trilt en in een diepe ontspanning belandt.


Kwaliteit 19: Verwantschap; geen begin, geen einde, alleen verandering

Verwantschap: De ervaring van het in communicatie zijn met het bestaan; aangesloten / verbonden zijn.
Wijzigen: De mogelijkheid om te corrigeren of van de ene toestand naar de andere te gaan; te veranderen of verschillen.

 • Je ervaart je verwantschap als je macht en kracht. Bij politici en religieuze leiders is dit al duizenden jaren bekend. Ja, het is belangrijk om vaardigheden te verwerven die nodig zijn om in iets uit te blinken EN het is belangrijk om relaties te verwerven met mensen die bereid zijn deze vaardigheden te ondersteunen en bevorderen.
 • Je realiseert je dat de relatie van je ouders de bron en de oorsprong was van je relaties en daarom van je verwantschap. Je aanvaardt dat de manier waarop je ouders met elkaar omgaan een enorme impact op je heeft en je bent zowel dankbaar als bereid om je geërfde vermogen te verbeteren.
 • Je weet dat alle dingen met elkaar verbonden zijn en dat elke gedachte die je hebt, elk moment dat je creëert, al je relaties beïnvloedt. Je realiseert je dat je een verantwoordelijkheid hebt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen en alles waar je mee in contact bent.

"Wanneer je iets observeert zal dit zowel jou als het onderwerp van observatie veranderen"

 • Je weet dat alle dingen met de tijd veranderen. We moeten ons beseffen dat we oud zullen worden, onze ouders zullen sterven, onze kinderen volwassen worden, onze gedachten zullen veranderen.
 • Je weet dat de waarde van relaties zit in de waardering van de verschillen met onze partners. Meestal voelen we ons aangetrokken tot de verschillen. Dan hebben we de neiging onze partners te willen veranderen, zodat ze meer zijn zoals wij. En als we daar succesvol in zijn geweest, beschuldigen we ze er vervolgens van dat ze niet meer zijn zoals ze waren toen we ze leerde kennen.

"Er is geen begin, geen einde, alleen verandering in relaties. Relaties veranderen gewoon van vorm. Het geheim is om je er bewust van te zijn en deze transformatie te verwachten. Dan kan er liefde en respect voor elkaar zijn."

 • Je waardeert mensen simpelweg, zonder aan te dringen op een begin, midden of een einde aan relaties.
 • Je realiseert je, op een ander niveau van bewustzijn, dat je een vormloos wezen bent die je huidige vorm bewoont. Mens zijn is een voor de hand liggende keuze. Een keuze die pas gemakkelijk is om van te genieten, zodra we ons gaan beseffen dat we simpelweg de menselijke staat van de evolutie van ons bewustzijn ervaren.

"Romantische liefde kan niet bestaan in een eerlijke omgeving / relatie."


Kwaliteit 20: Liefde; de aanwezigheid van de liefde

Liefde: De afwezigheid van alle negatieve gedachten; leeg zijn; vreugde ervaren louter en alleen vanwege het bestaan van liefde.

 • Je ervaart jezelf als liefde en liefdevol zijn jegens anderen, van anderen houden, gaat vanzelf.
 • Je staat los van oordeel als de liefde aanwezig is.
 • Liefde alleen is genoeg, zonder gehechtheid. Liefde die gehecht is aan iets houdt op liefde te zijn en wordt manipulatie.
 • Je relaties zijn ondersteunend, gelukkig/ vreugdevol en zorgzaam.
 • Je seksuele ervaringen dragen de kwaliteit van de liefde in hen.
 •  Intimiteit gebeurt gewoon en wordt niet afgedwongen.
 • Je bent vervult van liefde; je relaties zijn slechts uitbreidingen van die liefde.
 • Het ervaren van jezelf als liefde met vele bronnen, stelt je in staat om liefde te geven aan velen, zelfs als ze in onwetendheid niet van jou houden.
 • Je hebt alleen relaties die je dieper openen voor jezelf en anderen, in plaats van pseudo-liefhebbende relaties die je lam leggen en je beperken in het ervaren van jezelf, anderen en het leven.
 • Je kiest voor relaties met mensen die bij velen geliefd zijn omdat hun liefde een rijker aroma heeft.
 • Hou gewoon van je geliefde en pas op voor het maken van een belofte van liefde. Liefde is een fenomeen dat leeft in het NU en wanneer het wordt geprojecteerd op de toekomst lost het op in desillusie.
 • Jezelf ervaren als "Liefde' is een authentieke afwezigheid van behoeftig zijn.
 • Je bent alleen net zo beminnelijk en liefdevol als met iemand, zoals wanneer je zingt onder de douche en niemand je kan horen.

Degenen die "verliefd worden" uit behoeftigheid hebben geen liefde van zichzelf en houden meestal van anderen met weinig vermogen om te geven. Het waardevol achten van "verliefd worden" (of "Ik hou van jou" verwarren met "ik heb je nodig") is als roepen dat ziekte gezond is.

Stop met het wachten om "verliefd te worden" en start met BEWUST LIEFDEVOL ZIJN. De enige manier om te leren lief te hebben is door lief te hebben. Mis dus nooit een kans om lief te hebben. Wacht niet op de juiste persoon. Deel je liefde met wie je geschikt acht en de juiste persoon zal zich tot je aangetrokken voelen.

"Heb lief en wees beschikbaar om lief te hebben en je zal de kunst van het liefhebben leren."

 

 

Wilbert Alix


Bron: Wilbert Alix 

For 40 years Wilbert Alix has explored the ethnology of world culture and it's impact on human evolution. His principle interests include cross cultural shamanism, entheogenics, brain/mind science and human sexuality. Wilbert Alix has earned international recognition as a contemporary healer and teacher of progressive psychology and neo-shamanism. A prominent figure in the emerging science of body-centered psychology his presentations are accentuated with intellectual depth and a unique insight into the relationships between traditional shamanic healing, progressive psychology and modern science.

In diepe dankbaarheid voor de lessen die ik  van mijn levenspartners en geliefden heb mogen ontvangen. In diepe dankbaarheid voor mijn leraar Wilbert Alix. Een zwarte diamant van een ongekende zeldzaamheid die het helderste en zuiverste licht op je duisternis kan laten schijnen. Dankjewel dat je de ruimte voor mij hebt gedragen opdat ik in deze aanwezigheid kon helen en groeien.