Albert-Einstein

 "Binnen in jou is een stilte, een heiligdom waar je je op elk gegeven moment kan terugtrekken en jezelf kan zijn."
~ Hermann Hesse

Wie luistert naar de stilte in zichzelf, luistert naar zijn hart. Wie alleen nog luistert naar de signalen van de buitenwereld vermijd het contact met zichzelf of is druk bezig om te voldoen aan de wensen van anderen.

Door het ‘pleasen’ van anderen zoeken we naar bevestiging. De bevestiging die ons de waardering geeft die we zo nodig hebben. Die zegt dat wat we doen goed is, dat we geaccepteerd worden en dat we niet hoeven te twijfelen aan onszelf.

We gaan dan weliswaar op in de veiligheid van de groep, de kudde, maar raken hierdoor soms de verbinding kwijt met dat wat ons zo authentiek maakt. We verliezen eigen dromen uit het oog. Nemen de verbinding niet langer waar tussen lichaam en geest. Luisteren niet meer naar wat intuïtie ons influistert. We zijn het leven teveel gaan leven naar de wensen en verwachtingen van anderen, van de buitenwereld.

In de stilte van je hart vind je jezelf en waar je werkelijk behoefte aan hebt. Hier is ruimte om je eigen wensen, je eigen kracht, je eigen gaven, talenten en instrumenten te (her)ontdekken. Verbind je met deze kracht en je aanwezig zijn is een handeling van creatie. Je gaat creëren in plaats van reageren. Je neemt meer leiding in situaties in leven en werk. En dat lukt omdat je duidelijker gaat herkennen welk potentieel zich voor jou aandient.

‘Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.’
~ Bertolt Brecht ~

Verschil in doen en handelen

Druk bezig zijn met de buitenwereld schept de illusie van een actief leven. Dat komt omdat "dingen doen" verward wordt met "handelen". Als we de aandacht richten op onze innerlijke wereld denken we dat we ons afwenden van "actie". Maar werkelijk handelen geeft in tegenstelling tot nutteloze activiteiten betekenis en waarde aan ons leven. Deze actie komt dan voort uit bewustzijn. Als hart en hoofd tot harmonieuze samenwerking komen, kan en zal je tot werkelijk authentiek (oorspronkelijk) handelen komen. Als we geen aandacht besteden aan onze innerlijke wereld blijven we passief en rollen als robotten van de ene in de andere gebeurtenis zonder besef te hebben wat ons tot bepaalde handelingen drijft.


Stilte gaat diep

Stilte (innerlijke stilte) is een sterke kracht en kan veel teweeg brengen. Stilte heeft de kracht om diep door te dringen. Stilte geeft ruimte aan de geest en ziel om te denken en te voelen. Stilte zet de deur open voor creativiteit, zelfonderzoek, inzichten en geestelijke groei. Het geeft je ook de ruimte je inzichten te verwerken en integreren. Alles wat onze innerlijke stilte verstoort is afleiding en een andere vulling van tijd en ruimte. De energie wordt al snel op deze afleiding gericht omdat niet iedereen de stilte als even prettig ervaart.


Hoe stiller je wordt, hoe meer je kan horen.

~ Ram Das ~


Door de stilte gaan

Om bewustzijn te ontwikkelen is het nodig door de stilte te gaan. Meditatie is een bekend middel om tot diepere niveaus van stilte te komen. Maar sommigen vinden de stilte juist door beweging. Voor mij zijn in de natuur zijn, ademhaling, hardlopen, tango, contactimprovisatie, feldenkrais, haptonomie, cranio en yoga manieren (geweest) om tot diepere niveaus van stilte te komen. Maar mijn grootste leraren in de Stilte zijn de lange periodes van ‘alleen zijn’ en de ceremoniën met Meesterplanten. Hoe dan ook Stilte is de weg, al het andere een instrument.


Waar huist de Stilte?

Stilte ervaar je door het observeren en stilleggen van je innerlijke dialoog. We onderhouden ons wereldbeeld (onze perceptie van de werkelijkheid) door continu tegen onszelf te praten, onszelf uit te leggen hoe de wereld in elkaar steekt. Hierdoor krijgt je innerlijke weten niet de ruimte om jou naar je waarheid te leiden. Hoe meer je loskomt van het denken, hoe meer innerlijke stilte je ervaart en hoe effectiever je handelt.

 

“De innerlijke stilte leeft in de ruimte tussen je gedachten”
~ Don Miguel Ruiz~

 

De interne dialoog kent lagen

De interne dialoog kent drie lagen. Het herkennen van de drie lagen, kan je helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. We spreken bij dialoog overigens niet alleen over geluid. Het kan ook gaan over beeld, gevoel, ervaring en beleving. Omdat het auditieve het dichtst bij de geest is, is die er meestal bij betrokken.


Laag 1:  de robot (verbonden aan het brein)
De bewust en onbewust in geprogrammeerde, ‘overgeërfde’, automatische vormen van functioneren (familiale -, culturele -, historische -, politieke -, enz. programma’s). Een goede integratie hiervan is nodig om naar behoren te kunnen functioneren en vormt de basis voor onze ontwikkeling.

Laag 2: Ik ben (verbonden aan de lever)
De tweede dialoog ontstaat (door oefening) en is een expressie van je eigen groeiende authentieke referentie. De tweede stem is de stem van je eigen identiteit, van je eigen expressie, je eigen waarden. Het is belangrijk dat de tweede stem de regie over de robot krijgt, zonder die te onderdrukken.

Laag 3: Zijn (verbonden aan het hart)
De derde dialoog is je intuïtie of het ‘innerlijk weten’, de stem die in je opkomt waardoor je iets weet, voelt, intuïtief iets doet of zegt. Als de tweede dialoog goed op gang is gekomen, komt er een derde stem waaraan de tweede stem zich leert over te geven.

 

Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en lichaam elkaar lief kregen en een huwelijk aangingen.
~Khalil Gibran

 

Cirkel van Stilte

Op dinsdagavond 20 januari 2015 organiseer ik in Argentijnse Tangoschool ‘Flor de Fango’ te Arnhem een workshop waarin we de stem van Stilte laten spreken.

Om je te openen voor dit dieper luisteren beginnen we met oefeningen die je lichaamsbewustzijn aanwakkeren. We nodigen de geest hiermee uit het lichaam te bewonen. Dit doen we alleen en door de spiegel van de ander. In beweging of stilstand. In lichtheid en plezier. Om vervolgens samen de stilte te delen. We sluiten af met een ´Talking Stick’ ritueel waarbij ieder haar/zijn ervaring –zonder interruptie- met de cirkel kan delen.

Waarom deze naam ´cirkel van stilte´?

Er schuilt een grote kracht in rituelen en ceremoniën. De cirkel,  is een oud en universeel symbool van eenheid, heelheid, oneindigheid. Van geboorte, dood en wedergeboorte. In natuurreligies, door alle tijden heen, is het ‘t symbool van de godin en vrouwelijke geest van kracht, van de kosmos of een vergeestelijkte Moeder Aarde. Als ook die van een rituele of ceremoniële heilige ruimte.

Via ceremonies en rituelen kan je toegang krijgen tot je ware kracht en potentie. Wanneer je je vanuit je hart verbind met alles wat is, vader Hemel en moeder Aarde, realiseer je je dat je er één mee bent. Dit ontsluit je ware kracht die je beperkte ik overstijgt.

In onze menselijke geest creëren we veel beperkingen. Zijn we geneigd de dingen als afgescheiden te beschouwen. Zeker in de moderne wereld, waarbij technologie en materie heilig zijn. Voor oude natuurvolken zijn Moeder Aarde en Vader Hemel heilig. Ze zijn zich bewust dat ze zonder de Bron nergens zijn.

De cirkel, deze heilige ruimte, is de basis voor een krachtig energieveld die door alle aanwezigen wordt gevoed. Met deze energie houden we de ruimte open voor onszelf en elkaar. Zo verbinden we ons makkelijker met de stilte, het potentieel en de stem van het hart. Zonder oordeel. Zonder commentaar. Zonder denken of reageren. In stilte en in aandacht voor wat zich op dat moment toont.

Voor wie

Voor iedereen die behoefte heeft aan rust en innerlijke stilte. Voor wie tot zichzelf wil komen en energie wil opdoen. Voor wie balans wil vinden in doen & zijn. Voor wie ruimte wil maken om helderheid, bewustzijn en welzijn te laten groeien.

Het programma:

19: 00

Welkom (kruidenthee  & lkkrs)

19: 15

Stilte danst 
luisteren, dans, mindfull bewegen, contact, ademhaling, alleen en met de   ander.

20: 30

Cirkel van stilte

21: 30

Talking Stick

22: 00

Einde


Datum: dinsdag 20 januari 2015
Locatie: Flor de Fango, dansschool voor Argentijnse tango 
Adres: Wezenstraat 5a, 6811 CR in Arnhem
Ontvangst: 19.00 uur
Start van het programma: 19.15 uur.
Einde van het programma: 22.00 uur
Maximum aantal deelnemers: 20
Kosten: € 17,50 p/p


Algemeen

Inschrijving mogelijk tot en met 16 januari via info@nunqui.com. Niet alle activiteiten vinden plaats in stilte. ‘Stilte danst’ is een voorbereiding op ‘Cirkel van Stilte’ waarin we samen een uur de stilte delen. Meditatie - en/dans of yoga ervaring is niet vereist. Praktische informatie volgt na aanmelding. Begeleiding van het programma: Reino van der Velde