Albert-Einstein

Zeven gouden regels; de zeven wetten van het universum. Ze leren ons hoe we harmonie en balans in ons leven kunnen ervaren. De wetten staan beschreven in een mystiek boekje uit 1908, de Kybalion. Ze zijn ook te herleiden uit oude mystieke en esotherische leringen en religieuze geschriften. Waarvan sommige leringen dateren tot wel 5000 jaar geleden.

Wanneer je deze wetmatigheden begrijpt en kan herkennen en toepassen –niet alleen verstandelijk maar vanuit het hart, het hele wezen dat je bent- dan kan de essentie van het leven zich aan je ontvouwen als een bloem die open bloeit. Het wordt makkelijker je mee te laten voeren door de stroom van constante verandering die het leven is, en de neiging tegen de stroom in te zwemmen los te laten. Het is jaren geleden dat ik de Kybalion voor het eerst heb gelezen en het heeft mij een hoop duidelijk gemaakt. De kennis van deze zeven of eigenlijk acht gouden regels hebben mijn leven positief beïnvloed, ik leef en werk er mee.

"Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden

gaat het makkelijker,

kost het minder moeite,

komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en

is het in harmonie met het grotere geheel."

~Marja de Vries~


De zeven wetten van het Universum:

 1. De wet van Mentalisme
  Bewustzijn ‘leven’. Alles bestaat in Bewustzijn en Bewustzijn bestaat in alles.

 2. De wet van Overeenstemming
  Universa en belevingswerelden zijn binnen in ons en buiten ons. Zo boven, zo beneden; zo beneden zo boven.

 3. De wet van Vibratie
  Alles is in beweging. Alles in het universum bevindt zich in een constante staat van trilling. Verandering is de constante waarde. Alles verandert voortdurend.

 4. De wet van Polariteit
  Het antwoord ligt in de vraag besloten. Alles bestaat uit een spectrum en tussen de uiteinden daarvan bevinden zich een oneindig aantal punten. Alles bestaat alleen in relatie tot iets anders. Een probleem kan niet bestaan zonder dat de oplossing al bestaat. Niets bestaat op zichzelf. Dingen bestaan alleen in relatie tot hun tegendeel.

 5. De wet van Ritme
  Alles wat leeft heeft zijn eigen ritme. In de hele schepping bestaat een orde, een flow, een patroon. Alles vindt op zijn eigen tijd plaats. Alles heeft zijn eigen, natuurlijke rijpingsperiode.

 6. De wet van Oorzaak en Gevolg
  Wat je zaait, zal je oogsten. Iedere oorzaak heeft een resulterend gevolg; ieder gevolg wordt de oorzaak van een nieuw gevolg.

 7. De wet der Geslachten
  In alles bestaat zowel mannelijke als vrouwelijke energie: Yin en Yang, Shiva en Shakti,...

 8. De Wet van Aantrekkingskracht
  Soort, zoekt soort. Vibraties met gelijke frequenties trekken elkaar aan. Het is door de kennis van de wet van aantrekkingskracht dat iemand de veranderlijke wetten van polariteit en ritme kan overstijgen en een beter inzicht in alle zeven universele wetten krijgt.

Verweven met de zeven principes vind je het achtste principe, de basiswet van het universum. Deze wetmatigheid houdt alles samen. De Wet van de Aantrekkingskracht zegt dat we datgene aantrekken waar we voor staan. En dat betreft dingen, situaties, omstandigheden en mensen. Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die we vertegenwoordigen. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. Ben jij je dat bewust? Bevalt het je niet wat je aantrekt, begin dan eens je buikemoties te temmen of verwissel je afstandelijkheid voor de gevoelens van je hart. En kan je niet bij je gevoel komen, draai dan je vroeger genomen besluit terug, dat niemand je nog zal/mag kwetsen.

Er zijn veel boeken en artikelen aan dit onderwerp gewijd of er wordt binnen een rijkere context naar verwezen. Ik deel graag een paar persoonlijke favorieten met je.

Artikelen:

Boeken: