Albert-Einstein

 

“Dance is the hidden language of the soul of the body. Nothing is more revealing than movement.” 
~Martha Graham

Met een systemische opstelling maken we zichtbaar wat er is en er niet mag zijn, in een dansopstelling bewegen we ermee. Een Systemic Dance Ritual stelt ons in staat terug te keren naar de taal van beweging en muziek die een oeroude vorm is van in dialoog zijn met onszelf, onze voorouders en de levenskracht.

Na mijn opleiding aan het Bert Hellinger Instituut heb ik de tijd genomen om een vorm te vinden waarbij ik mijn achtergrond in dans- en lichaamswerk kan integreren in familieopstellingen. De vrucht hiervan is Systemic Dance Ritual. In een dansopstelling betrekken we het lichaam erbij om dat wat je voelt en ervaart bij een familie dynamiek ook letterlijk in je lijf in beweging te brengen. Dit doen we op de meest subtiele wijze door de essentie van Argentijnse tango toe te passen in de ontmoeting met systemische krachten. Door het ritme van ‘dat wat is’ te ervaren, met de realiteit ervan te zijn en mee te bewegen, om dan bewust terug te bewegen naar ons eigen ritme. 

Een dansopstelling geeft ook een mate van lichtheid mee aan opstellingen werk die door deelnemers gewaardeerd wordt. Alsof we naast inzichten en het doorvoelen van fysieke en emotionele sensaties ook makkelijker verbinden met de geschenken van het familie-en vooroudersysteem. Sommigen ontdekken weer hoe fijn het eigenlijk is om je lichaam vrij en intuïtief te bewegen.

 

Wat is een dansopstelling

Systemic Dance Ritual is opgebouwd uit:

  • systemische geleide dansreizen, 
  • familieopstellingen, 
  • systemische dans en embodiment oefeningen. 

 

Wat is een familieopstelling

Bij een opstelling staat de familie van herkomst middels representanten voor ons in de ruimte, kunnen we in het voorouderveld bewegen en van ‘het veld’ feedback ontvangen. We kunnen de dynamieken ontdekken die voedend en minder voedend zijn. Dit geeft een schat aan inzicht gevende informatie, verschillende invalshoeken, perspectieven en gewaarwordingen die bijdragen aan het accepteren van dat wat we niet kunnen veranderen en helpt onszelf te openen voor nieuwe mogelijkheden. 

Meer over familieopstellingen lees je hier.

 

Een dansopstelling ervaren 

In de agenda vind je een overzicht van de eerstvolgende mogelijkheid om aan een dansopstelling deel te nemen.

 

 

Roots