Albert-Einstein


Internationaal gerespecteerde Peruaanse sjamaan Don Jose Campos vertelt in ‘The Shaman & Ayahuasca’ over de werking en voordelen van Ayahuasca, het psychoactieve brouwsel dat, volgens de meest recente vondsten, al meer dan 70.000 jaar door sjamanen in de Amazone wordt gebruikt voor genezing. Ayahuasca is een zogenaamde Meesterplant omdat het fysieke, psychische en emotionele blokkades kan genezen. Ayahuasca neemt je mee op een reis naar andere niveaus van bewustzijn, en verstrekt hierbij diepgaande inzichten in de ware aard van de mens en diens plaats in de kosmos.

`Ayahuasquita is uniek. Soms moet ik lachen om de grootsheid van haar mysterie en hoe ze je de grootsheid van je eigen mysterie laat zien. Het ervaren van ayahuasca is soms zeer complex om te begrijpen. In die complexe staten is datgene wat het simpel maakt het feit dat je het leeft. Je leeft het gewoon.`
~ Don José Campos

Een groet van Don José

Mooie mensen!!! We gaan samen een reis maken en aan het eind van deze reis zul je de subtiele veranderingen herkennen die het bewustzijn van Ayahuasca, La Madrecita, je heeft meegegeven.

Boeken zijn fijn, boeken zijn ok, maar het waarlijk begrijpen van Ayahuasca komt niet middels woorden. De wijsheid van Ayahuasca zal je bereiken door middel van mijn intentie, mijn energie. Want dat is wat sjamanen doen, zij geven energie en genezing door via hun liedjes, via hun aanwezigheid en met de hulp van de spirits die zij aanroepen via hun icaros.

Deze tekst zal niet vol feiten staan, want Ayahuasca is een mysterie en laat zich niet verklaren middels feiten. Er zijn vele boeken, zeer interessante en zeer goede, die proberen om Ayahuasca uit te leggen. Onze hersenen houden nou eenmaal van zekerheden en verklaringen. Maar laat mij je dit vertellen, Ayahuasca zal jou langs deze weg niet kunnen bereiken. Ze komt niet binnen via de linker hersenhelft. Ze is kosmisch. Ze verlicht je totale brein. Je vermoeilijkt dan ook de communicatie als je haar alleen zou benaderen vanuit je linker hersenhelft. Dus ontspan, adem en laat mij een paar liedjes voor je zingen.

Laat me enkele verhalen met je delen over hoe ik met haar begon te werken. Met een paar grapjes hier en daar, zullen we samen lachen en kennis maken met een aantal van mijn vrienden. En tegen de tijd dat het einde van ons samenzijn nadert zal je, zonder dat je het weet, een transmissie van mij hebben ontvangen.


Of ik een sjamaan ben?

Laat me je vertellen dat in de tradities hier in de Amazone het woord ‘sjamaan’ niet bestaat. Er bestaat wel een andere naam, vegetalista omdat vegetalistas met planten werken. En nog een andere benaming is, curandero.

Als je aan de oude curanderos hier zou vragen, "Ben je een sjamaan?" Dan zullen zij zeggen: "Nee, ik ben een vegetalista." Ik geef er ook de voorkeur aan om vegetalista te worden genoemd, want ik werk met de planten. Ayahuasca is een van de vele.

De wereld van het sjamanisme is iets heel anders. Ik zal het je uitleggen aan de hand van een verhaal over een visioen dat ik kreeg tijdens een bezoek aan een van mijn leraren.


Mariri

Hier in de jungle drinken de curanderos of vegetalistas de planten deels om hun helende kracht te verwerven. Deze kennis of kracht wordt mariri genoemd. Mariri staat voor: ‘de kracht van de planten’ die men tot zich heeft genomen. En het kan ook refereren aan het sjamanistische ‘slijm’ dat de combinatie van de krachten van de planten en de krachten van de sjamaan bevat.

Tijdens een Ayahuasca ceremonie met een van mijn leraren, kon ik deze krachten (mariri) in zijn lichaam zien. Met zijn lied, zijn Icaro, begon hij deze helende krachten aan te roepen, niet alleen die van planten maar ook van dieren. Hij deed een beroep op de mariri van de Otorongo, de jaguar. In het visioen dat ik over hem had kon ik zien hoe hij de mariri van de jaguar in de persoon die hij genas plaatste. Dit om hem te beschermen. Deze kracht of energie werd overgedragen via zijn icaro.

En het is op dit punt dat we de wereld van sjamanistische krachten binnengaan want de sjamaan heeft de gave om deze energieën, deze spirits (intelligenties) op te roepen. Je kan deze energetische bescherming ook duidelijk zien. Ik was niet de enige die dit kon zien, de betrokken persoon zag deze bescherming ook. Hij kwam genezen, sterker en met veel meer energie uit de ceremonie. Voor mij is dat sjamanistisch.

Door het drinken van de planten kan je deze krachten verkrijgen, en de transmissie van deze krachten aan anderen… is sjamanistisch.

Natuurlijk heb ik dit visioen gekregen omdat ik de planten drink. Want door een curandero, een vegetalista, te zijn ben je in staat om alle krachten van de planten te verwerven. Daarmee heb je de mogelijkheid om de krachten van de dieren aan te roepen, en door middel van intentie geef je deze helingskrachten door aan de mensen voor hun genezing.

 

De kracht van intentie

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat HOE je iets zegt, een kracht in zich draagt. Je intentie en hoe je het zegt, welke bedoeling er achter zit en je geloof in de intentie, al deze facetten dragen bij aan het genezingsproces. En als je er in geloofd en je wil iemand genezen en je intentie is helder, zuiver en puur, dan kan zelfs een kopje water genezen! Natuurlijk is het nog beter als je de plant drinkt omdat dan, mits met dankbaarheid en de juiste intentie gedronken, je over nog meer helingskracht beschikt!

Men wordt een vegetalista door te experimenteren of door overdracht van voorouders. Onze Moeder Aarde biedt ons deze tuin met planten aan. Onze voorouders geven hun ervaring aan ons door, en, natuurlijk, experimenteren we.

In mijn geval zit het in mij bloed. Aan mijn vaders kant van de familie en omdat mijn grootvader een vegetalista-curandero was. Ik wist dat de wijsheid van de planten ook in mij aanwezig was, hoewel ik er nooit naar heb gezocht. Dus toen ik uiteindelijk de planten begon te drinken was het erg makkelijk. Het was makkelijk voor mij te begrijpen wat het is om zeer sensitief te zijn.

Mijn observaties bij andere helers, waaronder een paar van mijn leraren, is dat de deuren naar de wereld van de vegetalistas zich openden via hun eigen genezing.

 

De geheelde heler

Een van mijn leraren, bijvoorbeeld, was 40 jaar lang een alcoholist. Hij was dakloos. Op een dag stelde iemand voor dat hij het eens met planten zou proberen. Mijn leraar antwoordde: "Planten? Ik werk al met suikerriet!" Hij geloofde er niet in.

Deze man trok toch de jungle in. De vegetalista zei tegen hem: "Wil je genezen of niet?" Mijn leraar zei: "Als je me geneest geweldig, zo niet ...?"

"Kom dan naar een zuivering," zei de vegetalista. Trouwens, in de wereld van vegetalistas gebruiken we ook het woord "ceremonie" niet, we gebruiken het woord zuivering (purga).

Nou, de man moest enorm overgeven. De vegetalista zei tegen hem: 'Wat je nu uitbraakt is alle ziekte die in je lichaam zit. Je hebt je ziekte ‘alcoholist zijn’ overgegeven."

Mijn leraar was verbaasd. Hij voelde zich herboren. En hij wilde niet meer terug naar de stad. "Nu wil ik genezen!" Hij bleef in de jungle om te diëten, te mediteren. En terwijl hij op deze plek verbleef begon hij de stemmen van de spirits van de planten te voelen. Icaros kwamen tot hem. Zijn leven veranderde. Vanaf dat moment liet hij de alcohol achter zich en werd een curandero. Dit is wat mijn leraar me vertelde over hoe hij een heler werd. Van toeval is hier geen sprake.

Hij is nu dood, maar hij was een groot leraar.


Bescheidenheid, zelfverzekerdheid en rust

Ik zal je laten kennismaken met een andere grote leraar van mij die in Iquitos woont. Zijn naam is Don Solon. Als jonge man ontwikkelde hij een oog probleem, staar misschien. Hij ging door een moeilijke tijd. Ook hij geloofde niet in de planten.

Het ziekenhuis kon niets voor hem doen, dus stelde zijn vrouw voor om naar een curioso, een andere term voor curandero, te gaan. Deze curioso nodigde hem uit om Ayahuasca te drinken. Er was wel wat genezing, maar meer dan dat ontdekte hij in zichzelf de potentie om een curandero te zijn. Dus begon hij dit te onderzoeken. Hij begon de plant te drinken.

Ik respecteer hem enorm. Hij is een groot sjamaan geworden. Zodra je hem ontmoet, zie je dat meteen. Het is een zeer bescheiden mens maar er gaat een grote zelfverzekerdheid en rust van hem uit.

Ja, sommigen van ons hebben het in het bloed, al heb ik er niet naar gezocht. En misschien waren ook zij er niet naar op zoek maar was het hun ziekte die ze naar de planten bracht, zodat ze deze zouden drinken om zo vegetalistas worden. Hoewel het laatst genoemde een veel voorkomende manier is om op dit pad terecht te komen, hebben steeds minder mensen het nog in het bloed.

In mijn geval, toen ik de planten begon te drinken ontdekte ik niet alleen deze gave in mij, maar belangrijker nog dan dat begon ik aan mijn eigen genezing. Want wie heeft er nou geen problemen? Ik ging door veel pijn heen, verdriet, leed, vijandschappen, een hoop ellende. Ik liet dit alles langzaam los. En zo werden de planten mijn leraren… en dat blijven ze.


Ayahuasca, de wijste der wijzen

Het is belangrijk om te begrijpen dat je niet een vloeistof drinkt als je planten inneemt, het is het bewustzijn van de plant wat je tot je neemt. Je verkrijgt dan mariri en je spirituele ontwikkeling neemt een vlucht. Met de planten wordt het proces van spirituele vooruitgang versneld. Je betreed de wereld van het bewustzijn van planten, de wereld van het bewustzijn van de dieren. Je betreed de wereld van het bewustzijn van de elementen: vuur, lucht, aarde en water. De planten helpen je om het begrijpen van deze zaken te versnellen. Ja, de planten zullen ons naar dit niveau brengen.

Het mooie van curanderismo is dat er binnen deze lering geen sekten zijn. Het heeft niets te maken met religie. Het is vrij. Vloeibaar. Er is een verschil tussen religie en religiositeit. Het religieuze deel is het praktiseren van curanderismo. Vergeet niet, dat als we een Ayahuasca ritueel doen het een religieuze aangelegenheid is, maar dat het niets te maken heeft met religie.

Als ik Ayahuasca schenk, deel Ik de wijste der wijzen. Soms worden mensen tijdens een ceremonie geconfronteerd met wat we hun eigen "demonen" of negatieve energieën zouden kunnen noemen. Dit moet in een religieuze context plaatsvinden. Zoals je weet, drinken we Ayahuasca in een groepssetting. Daar leggen we onze maskers af en tonen er ons ware zelf. Als je naar de kerk gaat zou je dat nog op een schijnheilige wijze kunnen doen. Niet hier. Hier zal je overgeven,  jezelf zuiveren, en vaak ondersteun je elkaar hierbij. En dat is hoe het zou moeten zijn. Acceptatie van elkaar. Dit is wat ik er zo goed aan vind. Ik praktiseer geen religie, maar ik ben erg religieus over mijn kennis van planten. Dat is wat ik praktiseer. Dat is wat mij spiritueel en mentaal kracht geeft. En het verdiept mijn leven. Het verruimd mijn bewustzijn, zodat ik op verschillende niveaus kan begrijpen.

 

Praktiseer dankbaarheid

De reden waarom ik de planten graag drink. Ik word er erg gevoelig van. Al mijn zintuigen staan open, je sensitiviteit neemt toe, en dit wordt nog versterkt als we de ceremonie in de natuur doen. Je kan beter ruiken, voelen, ademen, zien en horen. De meest subtiele en geraffineerde gevoeligheden zijn waarneembaar. Zoals de delicate geluiden uit het bos - waar een orkest lijkt te spelen. Daar kun je alle muziekinstrumenten vinden. Als ik Ayahuasca drink zeg ik: "O, ze spelen de charanguito, ze spelen de fluit, ze geven me een paar akkoorden, ze geven me een paar woorden, ze brengen me deze cadeaus en zeggen: 'Hier componeer!"

Dus, dank aan de planten, dank u, Ayahuasca, dank Moeder Aarde. Dat is de dankbaarheid.

Natuurlijk, zijn er andere wegen, andere beoefeningen die kunnen worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de kennis en wijsheid die je via Ayahuasca kan bereiken. Maar met de planten is het zogezegd een versneld curriculum, een versnelde opleiding. Ja, er zijn andere manieren, bijvoorbeeld meditatie. Maar het zou jaren kunnen duren om het resultaat te behalen wat men met één ceremonie kan bereiken. Dat is waarom ik zo van de planten hou. Ze zijn zeer snel.

Soms zie ik mezelf als een boom en voel ik dat er door mijn hele lichaam andere kleine bomen groeien, en er lopen ook dieren voorbij, en vogeltjes die zingen, zij leren mij de icaros, en als ik naar mijn aderen kijk zijn ze het net wijnranken. En ik voel deze vibratie in anderen. Dat is de transmissie van Ayahuasca. Het is als een zegen. Het is een zegening. En er is een continue groei.

Dieta: het volgen van bepaalde voorschriften en verboden voor een bepaalde periode om zich spiritueel te openen voor de planten. Dieta impliceert het eten of juist vermijden van bepaalde voedingsmiddelen. Seks is ook uitgesloten tijdens en voor een bepaalde periode na een dieta.

Dietas

Ik ontmoette eens een man die veel aan dietas deed, heel veel plantdiëten volgde! Dus ik bekeek hem van top tot teen, om zo in zijn lichaam te kunnen kijken. Toen zei hij: "Weet je, ik begin moe en uitgeput te raken van het innemen van planten." Dus zei ik tegen hem: "Wacht! Want met elke plant die je inneemt, zal deze in je lichaam tot groei komen. En als je dat eenmaal hebt begrepen, dan kan je hart zich openen en zal de kennis vrijkomen." Dus toen hij Ayahuasca dronk, begon hij zijn eigen mariri en de mariri van de planten te zien. Weet je nog dat ik je vertelde over de mariri? De mariri is de kracht. Kun je dat begrijpen? Ja, ok, geweldig. Hij zag dus zijn eigen kracht en de kracht van de planten. Heel mooi, niet? Hij begon icaros te zingen uit de mariris. De liedjes kwamen spontaan in hem op. Ja, ik gaf hem slechts twee woorden. "Groei toestaan." En het groeit, het groeit. Dat is alles. Twee woorden. En daarmee, ging hij vol kracht en moed weer weg.

Ja ...   Hoe heerlijk is dat, hoe mooi!


Een vraag aan mijn leraar

Ik ga een vraag met je delen die ik eens aan mijn leraar heb voorgelegd. Het was deze vraag die ik hem stelde: "Maestro," zei ik. "Wie is het die geneest? Wie is het die geneest? Bent u het of… wie?

En toen zei hij: "Ik ben degene die geneest."

"Dank u leraar", antwoordde ik. "Neem me niet kwalijk, ik ben erg jong, maar mag ik een opmerking maken? Dit is hoe ik het zie. Wat de curandero doet met de cliënt, wat ik doe, want we hebben allemaal het vermogen om dingen te laten gebeuren, is om mensen het gereedschap aan te reiken, zodat zij bij machte zijn om hun problemen te transformeren. Ik ben alleen maar een brug. Ik draag helingskracht over door mensen het volledige en totale vertrouwen te geven dat zij hun probleem kunnen ontstijgen. Toen zei  de leraar: "Ha! Dankjewel. Ik dacht dat ik degene was die de genezing uitvoerde. "Nee", zei ik. "Wat we doen is overdragen. Dat is alles wat we doen. "

Elk individu heeft zijn eigen helingskracht. Naarmate de jaren voorbij gaan en ik Ayahuasca ben blijven drinken, zeggen veel mensen tegen mij: "Help mij om mijn problemen op te lossen." Voor mij is dat heel opmerkelijk. "Ik kan je niet helpen om je problemen op te lossen," vertel ik hen dan. "Wat ik wel kan doen om je te helpen is je het gereedschap aanreiken zodat jij het zelf kan doen."
Dit is hoe ik de dingen zie.

`Ayahuasca is een plant die knopen ontwart. Het maakt één knoop losser en dan nog een knoop. Zij blijft knopen ontwarren en knopen losmaken en blijft zo doorgaan met ons te bevrijden. En die knopen gaan over haat en pijn en verdriet, en wat een goede zaak om dat allemaal los te laten. Dankje Ayahuasca, het is een voorrecht. Het is een voorrecht, want zij geeft ons de sleutel om onszelf te openen.`
~ Don José Campos


Uit: The Shaman & Ayahuasca, Journeys to sacred realms (Eng)
Auteur: Don José Campos

Meer info over: Ayahuasca en Sacred Vine sessies