Albert-Einstein

NUNQUI soulcoaching invites you to drink in the spirit of the Andes and explore the sacred gifts of Peru.

Going to Peru is a transformative journey of the body, mind and spirit. It is a land of vast contrasts, from the heady power of the Andean Mountain range, to the tranquility of Lake Titicaca, to the hustle and bustle of Cusco, an ancient and timeless city nestled in the fertile valleys.

Together with the team of 'Another Planet' and our local guides we’ve created an adventure where the inner journey, the travel, the people, the culture, the nature, the food, the colours, the history and the healing come together to create a life-changing experience.

Dans is een aloude kunstvorm die de kracht heeft om diepe menselijke waarheid uit te drukken.

Dansen is een vorm van zelfexpressie waarmee je jezelf kan aansluiten op de diepere patronen van het universum, en je zo in staat stelt om je dagelijkse beperkingen te overstijgen.

Er wordt veel gesproken over de 'belichaming van het goddelijk vrouwelijke' en een 'ontwaakte vrouw’ zijn. Maar de realiteit is dat we geen sterke container voor de kracht van het Goddelijk Vrouwelijke kunnen zijn als we niet eerst de ruimtes in onszelf hebben onderzocht waar we ons verbannen en in ballingschap van het vrouwelijke hebben gevoeld.

Bethany Webster legt uit waarom het cruciaal is voor vrouwen om de relatie met hun moeders te onderzoeken en de moederwond te helen.

De Shuar zijn geboren zieners en 'wisdomkeepers' van een diepgaande spiritualiteit en wijsheid over het leven, de natuur en heling.

De tradities van de Shuar zijn ontstaan uit duizenden jaren van aanpassing aan het gevaarlijke leven in het Amazone regenwoud. Ze leefden er geïsoleerd van andere culturen en raakten zo diep verenigd met de natuurlijke wereld.