Het lichaam liegt niet, dus luister er naar.

De kern blootleggen met dans

Argentijnse Tango is een improvisatiedans, een spel van leiden en volgen. Een aaneenrijging van passen en figuren ingegeven door het moment, de muziek, de unieke ontmoeting en afstemming tussen twee mensen. Een dialoog zonder woorden.

Onderlinge communicatie, leiderschap en volgerschap spelen bij Argentijnse tango een nadrukkelijke rol, dit maakt tango heel geschikt voor vraagstukken rondom leiderschapsontwikkeling en samenwerking. Maar de dans kan ook een krachtige spiegel zijn bij het onderzoeken van thema’s rondom zelfontplooiing en relaties. Het legt glashelder de wisselwerking bloot tussen verbale en non verbale communicatie.

Met Tango Core gebruiken we Argentijnse tango als metafoor om te ontdekken hoe je leiding geeft en ontvangt op de werkvloer. Het is verbazingwekkend om de overeenkomsten te ervaren tussen hoe je leidt en volgt op de werkvloer en hoe je dat doet op de dansvloer.

“Dans is de verborgen taal van de ziel van het lichaam.”

~Martha Graham

In de Argentijnse tango zijn leiders en volgers zichtbaar in hun meest pure vorm; je kan je er niet verschuilen achter mooie woorden. Net als op de werkvloer zijn tijdens het dansen de rollen verdeeld in wie er leidt en wie volgt. Het gaat over afstemming op de ander; samen in beweging komen; sturing; koers houden; keuze met wie je plezierig samen danst en werkt; kaders en omgeving; sensitiviteit; omgangsvormen; cultuur etc.

Bijna ieder leiderschapsthema is te ervaren op de dansvloer. Tango Core ontsluiert in welke mate je jouw leiderschap of volgerschap belichaamd en laat zich vertalen naar de werksituatie. Je wordt je bewust van jouw manier van leiden/volgen en wat het teweeg brengt (of juist niet) bij de ander. Tango Core biedt een veilig kader om met deze thema’s te experimenteren.

"Het lichaam liegt niet, dus luister er naar."

~Martha Graham

Er wordt tijdens een Tango Core sessie regelmatig gewisseld van danspartner. Ook wordt er regelmatig van rol gewisseld: soms ben je leider, dan weer volger en af en toe observeer je. Rolwisselingen leveren meer informatie op. Na de oefeningen vertaal je jouw ervaring naar je eigen (werk)situatie. Daarbij gebruik je naast reflectievragen ook de observaties en feedback van je danspartner. Sommige bevindingen delen we met de hele groep, zo kan het gaan over groepsdynamiek of patronen die we in de groep waarnemen. Soms werken we ook 1 op 1. Iedereen krijgt tijdens de oefeningen persoonlijke feedback.

000002uitsnede


Wat is Tango Core

Tango Core is ontwikkelt door Reino van der Velde. Het is een ‘ervaar sessie’ gebaseerd op de kern elementen van de Argentijnse tango. Omdat tijdens een sessie opgedane inzichten niet alleen theoretisch zijn maar gekoppeld aan een fysieke ervaring, hebben ze een diepe uitwerking.

Reino zet lichaamswerk en bewustzijnstraining o.a. in op het gebied van leiderschap en onderlinge samenwerking. Hierbij gebruikt ze werkvormen uit Transformationeel coachen en de Argentijnse tango. Aan bod komen thema’s als authenticiteit, afstemming, focus, koers, sabotage, vertrouwen, wantrouwen, chaos, kwaliteiten, gewoontegedrag etc.

Reino van der Velde, eigenaar van NUNQUI soulcoaching is coach en procesbegeleider. Zij heeft lange tijd binnen corporate omgevingen gewerkt als projectmanager en adviseur. Reino put uit 25 jaar ervaring in dans en lichaamswerk waarvan 16 jaar als tangodanseres en -docente.


Waarom Tango Core?

Tango is bij uitstek een dans waarbij de onderlinge communicatie en het leider- en volgerschap een nadrukkelijke rol spelen. Dat maakt Tango Core o.a. geschikt voor leiderschapsontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken.

Pijlers Tango Core

“Dans is de verborgen taal van de ziel” en “Het lichaam liegt niet”. Twee uitspraken van de beroemde danseres en choreograve, Martha Graham. Het zijn de pijlers waarop Tango Core rust en mensen laat ervaren en reflecteren op hoe ze samenwerken of (samen) zijn op de dansvloer; versus hoe dat op de werkvloer of privé is. Vaak zijn er verbazingwekkende overeenkomsten te ontdekken.

Naast de vaststellingen die individueel, met de (dans)partner of centraal worden opgemerkt, kan men er voor kiezen om persoonlijke vraagstukken in te brengen. Hier wordt in één op één coaching dieper op in gegaan.


Praktische informatie

Ervaring is niet nodig. We werken met de basisprincipes van tango. Kan je lopen, dan kan je dansen. Het aantal mannen en vrouwen mag ongelijk zijn. Wel fijn als de groep uit een even aantal bestaat. Een intakegesprek met de opdrachtgever is de basis voor de vormgeving van de sessie.


Uitkomsten

Je bent je bewust van je eigen manier en stijl van leiding geven, van leiding ontvangen en van je persoonlijke vraagstukken hierin. Ook ben je meer authentiek in je leidersrol en kun je jouw eigen krachten en kwaliteiten als leider en als volger gerichter aanboren en benutten.
 

Voor wie?

Voor iedereen die te maken heeft met leiderschap en volgerschap, die anderen in beweging wil brengen, maar ook zelf in beweging wil blijven. In het algemeen zijn dat managers en beleidsmakers.

Daarbinnen onderscheiden we doelgroepen als vrouwelijke managers, project- en programmamanagers, regievoerders zonder formele macht, of anderen bij wie heel eigen thema’s spelen bij leiding geven en ontvangen. Bijvoorbeeld door de specifieke omgeving waarin zij werken en het type verandering dat zij teweeg willen brengen. Iedereen zonder grote lichamelijke beperkingen kan meedoen. Je moet kunnen lopen. Danservaring is niet nodig.


Programma

Tango Core is opgebouwd rondom een aantal kernthema’s. Die thema’s worden vooraf bepaalt met de opdrachtgever of ter plekke met deelnemers. Voorbeelden van thema’s zijn: afstemmen op de ander, vertrouwen, overgave en controle, respect, grenzen en sabotage, authenticiteit en geloofwaardigheid, focus, resultaat- en relatiegerichtheid, ruimte nemen; chaos en krachtenvelden.


Begeleiding

Reino van der Velde begeleid de sessie. Zij is ervaren in management, coaching, organisatieontwikkelings- en adviestrajecten. Reino is in 1995 tango gaan dansen en is 16 jaar actief geweest als danseres en docente. Zij put uit meer dan 25 jaar ervaring met dans en lichaamswerk.  


Tango Core ervaren?

Wil je Tango Core ook in jouw organisatie, je team of voor jouw persoonlijke ontwikkeling inzetten? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Foto door Nienke Postma (2003): Hervé Cousin & Reino van der Velde