Jiddu-Krishnamurti

Transformational Presence Coaching is een samenwerking tussen moderne psychologische, wetenschappelijke aanpakken en oude wijsheden. Door gebruik te maken van verstilling, bewustwording en focus ontstaat er een andere manier waarop je de wereld in kijkt. Je komt in contact met een groter geheel en leert kijken naar situaties met een diepere, bredere blik. Dit maakt dat je meer kunt waarnemen, minder gericht bent op het resultaat en een sterk inzicht ontwikkelt in je innerlijke drijfveren.

Deze aanpak is praktisch, ter zake en gericht op blijvend resultaat. Je gaat meer leven en werken vanuit wie je werkelijk bent en wat je te bieden hebt. Dat heeft een positieve en krachtige uitwerking op jezelf en op je omgeving.


Wat is Transformational Presence?

Transformational Presence zou je kunnen omschrijven als een diep doorvoelde, authentieke en bewuste aanwezigheid. Het stelt je in staat om de situaties en gebeurtenissen in je leven vanuit een transformerend perspectief te benaderen.

In plaats van krampachtig oplossingen bedenken of blijven hangen in emoties, herken je welk potentieel er in de situatie verscholen ligt en welke kansen zich aandienen. Je herkent hoe je kunt afstemmen op een ruimer kader en hoe je tot resultaten komt die jou en anderen goed doen.

Sleutelvragen die je jezelf dan stelt zijn: Wat wil er hier gebeuren? Wat doet mij geen goed (meer), is mij niet langer van dienst en mag ik loslaten? Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan als ik hier gehoor aan geef? Waar ontstaat er ruimte voor? En welke eerste stap kan ik dan zetten?


Eigenschappen die tot Transformational Presence leiden

Er zijn vele eigenschappen die tezamen naar een staat van Transformational Presence leiden. Toch zijn er 5 fundamentele kenmerken die de bouwstenen voor al het andere zijn:

1) Een diepgaand zelfbewustzijn op het niveau van de ziel.

2) Leven op een manier die in overeenstemming is met je essentie.

3) Intuïtief denken- het gebruiken van je intuïtieve geest in het dagelijks leven en werk.

4) Een helder inzicht in de wetten van energie, zowel op een intuïtief als intellectueel niveau.

5) Het actief beoefenen van een of andere vorm van dagelijkse reflectieve oefeningen.

Binnen coach sessies richten we ons dan ook op het vergroten van jouw Transformational Presence. Zo dringen we snel door tot de kern van een situatie, kunnen deze doorvoelen en ontdekken wat er gezien, gehoord, ervaren, losgelaten en geleefd wil worden.

Meer nog dan een 'coach methode' laat het je een andere levenshouding ervaren. Een waarin je ontdekt dat, ook wanneer je de omstandigheden niet kan veranderen, je wel de keuze hebt welke rol jij hierin wil spelen en hoe je er mee om wil gaan. Met doorbraken en grote veranderingen tot gevolg.